Evropska šola Šmihel pod vodstvom Danila Katza je zelo dostojno proslavila svojo 110-letnico ter prizidek šole. Jubilejna slovesnost pa je nazorno potrdila tudi tesno povezanost šole z domačini ter njihovimi kulturnimi društvi in skupinami.

Kdor je bil v petek, 24. junija, navzoč na slovesnosti ob 110-letnici šmihelske ljudske šole, sedaj Evropske šole, je bil lahko samo navdušen. Navdušen predvsem zato, ker je videl, da je šmihelska šola več kot samo goli izobraževalni kampus, kraj, kjer se izolirano pripravljaš na bodočo življenjsko in poklicno pot. To je šola, ki je živo integrirana v domače družbeno življenje ter tesno povezana z domačimi društvi.

Bobnarji šmihelske glasbene šole. Foto: Blanka Kroflič

Na to je še posebej opozoril ravnatelj Danilo Katz. Prav tako je v svojem pozdravnem govoru poudaril: »Naš praznik je praznik miru in sožitja. Smo odprta šola, usmerjena v prihodnost. Predvsem pa je to praznik naših učenk in učencev.« Hkrati se je zahvalil staršem za zaupanje, ki ga izkazujejo šoli ter občini z županom Hermannom Srienzem na čelu in občinskemu uradu za gradbeništvo za izčrpno podporo šmihelski Evropski šoli. Spomnil je udeležence jubilejne prireditve tudi na to, da je bilo v času nacizma deportiranih 18 družin iz bistriške občine oz. 13 otrok iz šmihelske šole.

Štirimilijonska investicija

ravnatelj Danilo Katz, župnik Slavko Thaler in Katzov predhodnik Pepej Kraut. Foto: Blanka Kroflič

Sicer pa je ravnatelj Katz lahko pozdravil vrsto častnih gostov. Poleg deželnega glavarja Petra Kaiserja so se slovesnosti udeležili med drugim tudi tudi bistriški podžupan Mario Slanoutz, član občinskega predstojništva Norbert Haimburger, občinska svetnika Silvo Jernej in Albin Jelen, mestni svetnik občine Pliberk Marko Trampusch, nadzornica za manjšinsko šolstvo Sabina Sandrieser in generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu Anton Novak

Slavje pred šolo je bilo dobro obiskano. Foto: Blanka Kroflič

 Še posebej dobro se je počutil na jubilejni slovesnosti deželni glavar Kaiser. Po blagoslovitvi  (župnik Slavko Thaler) je v svojih pozdravnih besedah v obeh deželnih jezikih poudaril pomen učenja jezikov. Poročal je, da so investicijski stroški znašali štiri milijone evrov. Po besedah župana Srienza je od tega znašal delež občine Bistrica pri Pliberku 950.000 €.

Pester spored

Trenutno obiskuje osemrazredno šolo 91 učenk in učencev. Na slovesnosti so stali vsi na odru, tudi celoten zbor pod vodstvom Dagmar Dumpelnik-Prasenc in posamezne skupine: prva dva razreda z glasbenim vložkom pod vodstvom Folteja Hirma, skupina s prizorom v italijanščini (Silvia Biazzo) ter oba 4. razreda s plesnim vložkom (Valentina Kunauer). Zelo posrečeno sta v obeh deželnih jezikih vodila skozi spored šolarka Alina Kovačič ter Nico Knauder. Nič manj posrečeni niso bili poleg šolskih skupin nastopi bobnarjev šmihelske Glasbene šole (Miha Vavti), pevske skupine Gaudete (Elisabeth Rodler), mladinske odrske skupine KPD Šmihel (Alenka Hain, Micka Opetnik) ter domačega zbora Gorotan pod vodstvom Alberta Krajgerja.

Nastopil je tudi domači mešani pevski zbor Gorotan. Foto: Blanka Kroflič

Še posebej vesel pa je bil jubileja šole, na kateri poučujejo v štirih jezikih (poleg nemščine in slovenščine tudi italijansko in angleško), predsednik KPD Šmihel Silvo Jernej. Nenazadnje šola tesno sodeluje s šmihelskimi društveniki in je izvedla z njimi številne projekte. Zato se je Jernej posebno zahvalil ravnatelju Danilu Katzu ter celotnemu učiteljskemu zboru.