Mednarodni kulturni večer v nedeljo zvečer, 26. junija v Kulturnem domu »Danica« v Šentprimožu, je v polni meri zadostil pričakovanjem nastopajočih in občinstva. Krstno izvedbo je doživela pesem »Europeada«.

Prireditelji so k sodelovanju povabili Mešani pevski zbor in Mladinski pevski zbor SPD »Danica«, vokalno skupino Anakrousis iz Gropade pri Trstu in gradiščansko hrvaško folklorno skupino Kolo Slavuj, obnovljeni Kulturni dom »Danica« pa je bil pravšnji kraj tega pomembnega kulturnega večera.

Predsednik SPD »Danica« Samo Wakounig je prireditelje pohvalil, da so v športni dogodek vpletli tudi kulturno povezovalno prireditev. Organizatorja Europeade Marko Loibnegger in Marko Oraže sta dejala, da se kultura in šport dopolnjujeta in sta stebra naše narodne biti, ker pomagata pri izoblikovanju osebnega značaja in narodne zavesti.

Vse skupine so nudile vrhunski kulturni užitek, najsi je to bilo petje, godba ali pa narodni plesi. Mladinski zbor Danice pa je navdušil in presenetil z lastnim spevom za Europeado. Mednarodni kulturni večer se je zaključil s prijetnim druženjem.