Kljub izzivom korona-pandemije predsedniki in predsednice kulturnih društev pozitivno gledajo v prihodnost in upajo na prve kulturne prireditve do jeseni. Pogovor o težavah pevskih zborov in gledaliških skupin. 

SPD Danica

Kako je Slovensko prosvetno društvo Danica doživelo pandemijo?

Samo Wakounig – predsed­­nik SPD Danica v Šentprimožu v Podjuni: Dejstvo je, da je kulturno delo mirovalo vsaj za čas lockdowna. Jeseni smo se malo lotili dela. Poleti 2020 je pa precej mladinskih skupin začelo z vajami in so imele celo tri koncerte. V bistvu je kulturno delovanje popolnoma mirovalo. Kljub zaprtju v državi pa smo lahko napredovali z gradbenimi deli pri kulturnem domu. Glede tega smo imeli skoraj srečo.

Kako ste oblikovali vaje? Ali so sploh bile možne?

Zadeve zaradi vaj so pravzaprav bile urejene splošno za zbore in skušali smo se aranžirati znotraj teh pogojev. Pazili smo na distanco in vadili smo deloma celo z maskami, a to je bil seveda samo za zelo kratek čas jeseni, ko smo lahko vadili. Nato smo razdelili zbor na več manjših skupin in tako vaje nadaljevali. Mladinske skupine so se pa skušale znajti drugače. Z olajšanjem koronskihukrepov smo se lotili vežbanja glasu v majhnih skupinah.

Slika: Krivograd

Kaj so bile največje težave, ki ste jih imeli zaradi pandemije? 

Ker v bistvu delovanja ni bilo, je težko odgovoriti na to vprašanje. Govorimo o nekaj tednih jeseni, ko se je v državi malo odprlo. Nekaj tednov navrh je delovanje na žalost spet stalo. Zaradi tega petje z masko ni bil problem, saj tudi nismo smeli peti.

Kakšna pričakovanja imate za prihodnost društva?

Upamo, da bo zakonski okvir kmalu jasen in bomo vedeli, kaj bo dopustno. Seveda si želimo, da bo delovanje v zborih dovoljeno. Jeseni načrtujemo večji projekt skupaj z godbo iz Škocjana ali Mohlič, koncert, ki smo ga zaradi pandemije prestavili za eno leto. Projekt je še pod velikim vprašajem, ker bi bilo skoraj sto ljudi na odru.

Ali imate načrt za prve koncerte po pandemiji?

Trenutno je težko na to odgovoriti, ker izhodišče ni jasno. Ena velikih zadev bo seveda odprtje kulturnega doma v Šentprimožu. Tega bomo poskusili oblikovati  v obliki dneva odprtih vrat. Zaenkrat je pa najvažnejše, da bodo skupine spet lahko vadile in delovale. Potem bomo videli, kakšen vpliv imajo težave, ki so nastopile s tako dolgo pavzo

SPD Šentjanž

Kako je Slovensko prosvetno društvo Šentjanž doživelo pandemijo?

Štefan Pinter – predsednik SPD Šentjanž: V zadnjem letu nam je uspelo, da smo do oktobra izvedli dve prireditvi, vsi veliki projekti – npr. tamburaški festival in arena – pa so na žalost propadli zaradi omejenega števila občinstva. Gledališka skupina se je pripravljala na igro, ki naj bi bila uprizorjena decembra. Medtem so datum premiere že štirikrat premaknili in tudi maja te igre ne bomo mogli igrati, temveč bo premiera septembra.

Kako ste oblikovali vaje? Ali so sploh bile možne?

Vaje že zato niso bile možne, ker je eden od igralcev iz Slovenije. Ko se bo situacija malo sprostila, bomo tudi spet začeli vaditi. Kot rečeno bo igra uprizorjena decembra, tako da bodo intenzivne vaje gotovo šele jeseni.

Kaj pa gledališka šola za mladino?

Do junija je gledališka šola delovala. Poleti so pripravili igro, ki so jo jeseni uprizorili. To je na srečo še funkcioniralo. Zdaj pa seveda ni mogoče, da bi nadaljevali z delom. Vsi čakamo na jesen in sem prepričan, da bo zelo živahno.

Ali imate načrt za prve koncerte po pandemiji?

Od 19. maja naprej bo dovoljeno v zaprtih prostorih 1500 in na prostem 3000 obiskovalcev in obiskovalk. Arena bi bila že pripravljena in skupina komaj čaka, da bi lahko prišla, ampak tega ne bomo tvegali, ker si zaradi zahtevnih varnostnih ukrepov nočemo nakopati težav, tako da arene in tamburaškega festivala, kot ju poznamo iz zadnjih 20 let, letos ne bo. Vendar načrtujemo julija pripraviti manjšo prireditev na prostem, konkretnih načrtov pa še ni. Poleg tega pa upamo, da bomo jeseni končno lahko izvedli gledališko igro Viktor nori, ki je že zdavnaj pripravljena s profesionalno igralko in igralcem. Režiserka je Alenka Hain. Pripravljamo pa tudi že naslednjo zahtevno igro, ki bo uprizorjena decembra.

Kakšna pričakovanja imate za prihodnost?

Pričakovanja so, da bomo spet lahko bolj prosto zadihali.

MePZ Podjuna

Kako je Mešani pevski zbor Podjuna doživel pandemijo?

Janja Trap-Kert – predsednica MePZ Podjuna v Pliberku: Rekla bi, da je MePZ Podjuna precej dobro preživel pandemijo, ker smo od februarja naprej vadili preko zooma, kar je še kar dobro funkcioniralo. Ko se je lani poleti situacija malo sprostila, smo´skušali imeti vaje v kulturnemu domu v Pliberku. Strinjali smo se s tem, da črtamo sezonsko pavzo in vadimo, kolikor je le bilo mogoče. Jeseni smo še peli na zadnjem koncertu v Ljubljani, dan navrh so pa spet vse zaprli.

Kako ste oblikovali vaje? Ali so sploh bile možne?

Vaje so potekale tako, da je pel vsak zase. Drug drugega nismo slišali, temveč samo zborovodkinjo. Zbor smo razdelili na štiri skupine – sopran, alt, tenor, bas – in vsaka je imela svojih 45 minut za vaje. Za izboljšanje zborovskega zvoka to seveda ni idealno, vendar pa pomaga pri treniranju posameznih glasov. Zborovodkinja nam je po elektronski pošti poslala note, ki smo jih med vajami tudi videli na ekranu računalnika. Poleg tega smo si ogledali različne posnetke naših pesmi na Youtubeu in poskušali zraven peti. 

Kaj so bile največje težave, ki ste jih imeli zaradi pandemije? 

Seveda si najprej nismo mogli predstavljati, kako naj vaje funkcionirajo preko zooma, saj tega dotlej še nihče ni poskusil.Dobro jza nas je bilo, da zborovodkinja Anja Kapun poučuje na Dunaju preko zooma in ima tako že izkušnje na tem področju. Začudena sem bila, da smo se tako hitro znašli in da je od prve vaje naprej vse dobro funkcioniralo. Seveda je škoda, da se ne smemo srečati in peti v skupini. Če zbor ne poje skupaj, ni zbor. Prepričana sem pa, da smo iz aktualne situacije naredili kar najboljše.

Ali imate načrt za prve koncerte po pandemiji?

Pravega načrta za čas po pandemiji še nimamo, ker doslej ni bilo jasno, kdaj bomo spet smeli peti v skupini in na koncertih. Zelo se nam zdi škoda, da se na področju športa točno ve, kdaj bo spet dovoljen trening, o zborih pa nismo slišali nič. Zaradi tega pred jesenjo ne računamo s koncerti.

SPD Borovlje

Kako je Slovensko prosvetno društvo Borovlje doživelo pandemijo?

Roman Verdel – predsednik SPD Borovlje: Seveda je bilo problematično za kulturna društva, ker ni bilo nobenih kulturnih prireditev. Mislim, da tudi v prihodnosti ne bo enostavno, ker še vedno ni točno določeno, kako naj bi šlo naprej.

Kako ste oblikovali vaje? Ali so sploh bile možne?

Na žalost ni bilo mogoče vaditi. Mislim, da nima smisla vaditi z zborom preko zooma. Kratkoročno bi bila ena možnost, toda redno si tega ne morem predstavljati. Razen tega se je v tem letu odvijalo skoraj vse preko zooma in sem prepričan, da je marsikdo tega že naveličan. Tudi pevci in pevke niso hoteli vaditi preko računalnika. Zborovsko petje pomeni, da so ljudje skupaj in pojejo – zato se imenuje tudi zbor. Samo tako prideš tudi do želenega rezultata.

Kaj pa glasbena šola?

V glasbeni šoli smo poučevali preko zooma in je bilo zelo mučno. Kakovost zvoka je preko spleta seveda šibka in deloma zakasnjena. Vprašanje je tudi bilo, kako naj bi otroci postavili kamero, da bi bil instrument čim boljel viden. Potrebovali smo malo časa, da smo ugotovili kako in kaj. Zaradi tega je tudi težko popravljati in pomagati otrokom. Sploh pri začetnikih je bilo zelo težko, ker bi bilo dobro biti ob otroku. Zavedamo se, da to ni idealen način učenja, a drugače ni bilo mogoče nadaljevati. 

Imate občutek, da so pevci in pevke še motivirani?

Upam, da bodo pevci in pevke še motivirani. Osebno imam občutek, da komaj čakajo na vaje in koncerte, ker vedno spet sprašujejo, kdaj bo šlo naprej. Torej se ne bojim tega, da v prihodnosti ne bo funkcioniralo. V primeru, da bi eden ali drug odpadel, se nam bo pa kdo drug pridružil, pa bo šlo naprej.

Ali imate načrt za prve koncerte po pandemiji?

Ponavadi smo imeli nekaj prireditev na leto in to bomo gotovo obdržali. Vendar ne bi bilo pametno, če bi prišlo do inflacije prireditev. Vsekakor bomo s kulturnim delom spet začeli – z zborom in prireditvami na vsak način. Dejansko se bomo ozirali na situacijo. Na vsak način imamo za poletje načrtovan koncert na prostem. Sicer pa petja pod lipo verjetno ne bo, ker nam ni bilo možno vaditi. V bistvu smo bolj ali manj že eno leto brez vaje, brez vaje pa na žalost ne moremo nastopati. Zagotovo bomo potrebovali nekaj časa, da bomo spet dosegli določen nivo.