Referat za okolje Krške škofije je skupaj z vrsto drugih organizacij 15. maja startal z vrsto dogodkov, posvečenih ohranjanju biološke raznovrstnosti in zavedanju o njenem pomenu. 22. maja obeležujemo mednarodni dan ohranjanja biološke raznovrstnosti, o njenem pomenu in prihajaočih prireditvah smo govorili s Hansom-Petrom Premurjem, župnikom v Krivi Vrbi.

Župnik Hans-Peter Premur je v vlogi vodje Katoliške visokošolske skupnosti soorganizator serije naravovarstvenih prireditev, ki mu je Referat za okolje Krške škofije dal naslov Teden biološke raznovrstnosti. Ta je startal 15. maja, v resnici pa ne gre za teden, saj so razne delavnice, predavanja in strokovna vodenja vse do konca junija. Med prireditvami v tem okviru bi radi opozorili na delavnico o koristi mrtvega lesa, ki bo 20. maja, ob 15. uri na Tonhofu pri Gospe Sveti. Na mednarodni dan biološke raznovrstnosti 22. maja ste ob 14. uri prav tako vabljeni v Gospo Sveto, in sicer na ogled tamkajšnjih naravnih znamenitosti, povezano pa je to tudi  z določanjem rastlin. Podčrtali bi tudi vodenje na Zablaško blato pri Dobrli vasi, kjer bo Štefan Merkač spregovoril o invazivnih vrstah in omejevanju njihovega širjenja. Poleg naštetih prireditev se v okviru Tedna biološke raznovrstnosti odvija marsikaj zanimivega, program pa lahko podrobneje spoznate na spletni strani Katoliške visokošolske skupnosti www.khg.aau.at ali pa na spletni strani www.kath-kirche-kaernten.at.

Škofovski vikar Hans-Peter Premur je župnik v Krivi Vrbi, v okviru KHG pristojen za pastoralno življenje študentk in študentov Univerze Alpe-Jadran.

Referat za okolje je bil v okviru Krške škofije ustanovljen pred 25 leti, ko se je tukajšnja Cerkev zavedla pomena okoljevarstva, a tudi vloge lastnega nauka ob vedno hujšem uničevanju okolja in pojmovanju človeka kot gospodarja stvarstva. Znotraj tega pojmovanja je človek pravzaprav tujek sredi narave, in ne njen del. Kot pravi Hans-Peter Premur, je takemu pojmovanju vloge človeka znotraj stvarstva botroval napačen prevod pasaže iz Geneze 1-28.  V tem kontekstu Premur opozarja, da bi se pasaža »… napolnita zemljo ter podvrzita si jo« ob pravilnem prevodu iz hebrejščine morala glasiti »…napolnita zemljo ter skrbita zanjo kot pastir za svojo čredo«. Spremenjen pogled Cerkve na vlogo človeka v stvarstvu Premur dojema kot posledico napredujočega razsvetljenstva, zaradi katerega recimo »danes poslanci ne kadijo več v parlamentu, starši ne pretepajo otrok in možje ne žena«.