SJK in KIS si že desetletja prizadevata za sodelovanje kmetijjskih šol Slovenije in avstrijske Koroške. Vsako leto organizirata ekskurzije učencev iz Slovenije na Koroško, oglede naših južnokoroških kmetij ter tudi izmenjave praktikantov na kmetijah. 

Tri kmetijske šole iz Slovenije in Koroške sodelujejo od leta 2014 dalje: to so Biotehniški center Naklo iz Slovenije ter izobraževalna centra Litzlhof in Ehrental (Avstrija). Pogodba sodelovanja je bila 9. maja v Celovcu slovesno ponovno podpisana. 

Dogodek je imel geslo »Prijateljstvo in učenje onstran meja«. Kot predstavnik Kmetijske zbornice in SJK in KIS je Štefan Domej šolam čestital in jih spodbudil, naj naredijo za izmenjavo še več.

Ravnateljstvo Litzlhofa in Ehrentala pa je pozval, naj slovenščino jemljejo bolj resno kot jezik skupne regije in ga tudi v realnosti živijo.

Z leve: Ravnatelj kmetijske šole Litzlhof Josef Huber, ravnateljica Srednje šole Naklo Andreja Ahčin, Lojze Dolinar, ravnateljica kmetijske šole Ehrental Waltraud Stroj in Štefan Domej

Predstavnike centra Nakla pa je bodril, naj samozavestno uporabljajo slovenščino tudi ob takih priložnostih. Angleščina je sicer svetovni jezik, ni pa nadomestilo za jezike regije. Deželo Koroško, posebej deželni šolski svet pa je Domej spomnil, da lahko take slovesnosti med Slovenijo in Koroško oblikujeta tudi dvojezično in poskrbita za enakopravnost obeh jezikov in za prevode.  Na slovesnosti sta sodelovala tudi celovški podžupan Lojze Dolinar in deželni svetnik za kmetijstvo Martin Gruber.