Pred desetimi leti je bila v Globasnici odprta delavnica Florijan, ki deluje v okviru »Team Lebensgestaltung« koroške Karitas. Delavnica je varstveno-delovni center, kjer trenutno oskrbujejo 24 klientov, zanje skrbi devet sodelavk in sodelavcev. 

 Zbor delavnice Florijan v Globasnici, ki obstaja že od leta 2021, je na jubiljenem praznovanju 15. julija zapel pesem »Mi smo prijatelji«. Klienti v starosti med 18 in 57 let so sooblikovali jubilejno prireditev, prepevali in pripovedovali o dogodivščinah. Gostje jubilejnega praznovanja so lahko občutili, da je pri Florijanu inkluzivno sožitje vsakdanja realnost.

S klienti so praznovali krški škof Jože Marketz, 2. predsednik deželnega sveta Jakob Strauß, globaški župan Bernard Sadovnik, direktor Karitasa Ernst Sandriesser, umetnik Albert Mesner in številni drugi. Škof Marketz je povedal, da se čuti s klienti v delavnici povezanega in občuti »globoko prijateljstvo«, saj nekatere pozna še iz časa, ko je bil še sam direktor Karitasa. Marketz se je zahvalil staršem ter sodelavkam in sodelavcem za ljubeznivo spremljanje klientov. Priznanje je izrazil svojemu predhodniku na čelu Karitasa Viktorju Omelku ter vsem podpornicam in podpornikom: »Realizacija te delavnice ni bila nekaj enostavnega. Viktor Omelko je omogočil, da je bila ta lepa hiša zgrajena. Od tedaj bogati občino in kraj.«

V delavnici Florijan so pred leti oskrbovali tudi kliente iz Slovenije, saj je to bila prva meddržavna in dvojezična delavnica za ljudi s posebnimi potrebami v Evropi. »Imeli smo kooperacijo s CDUV (Center za usposabljanje, delo in varstvo) v Črni, od koder se je v Globasnico z avtobusom dnevno vozilo šest klientov,« je povedala Simona Roblek, pedagoginja in tedanja voditeljica delavnice, trenutno je v karenci. 

Tudi globaški župan Bernard Sadovnik se je ponosen spomnil te meddržavne kooperacije, ki je bila »precejšen izziv«. Po enem letu so jo morali zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ukiniti, kar Sadovnik obžaluje še danes. Vesel pa je, da delavnica pogosto sodeluje z občino, veliko je skupnih aktivnosti. Župan je vesel vsakega srečanja z ljudmi iz delavnice: »Vi ste za našo občino velik zaklad.«

Klienti delavnice Florijan so po Koroškem znani zaradi svoje kreativnosti. Tako na primer za podjetje Hedenik vsako leto ustvarijo tisoč božičnih čestitk. Za nogometašice in nogometaše Europeade so naredili medalje. 

Direktor Karitasa Ernst Sandriesser se je zahvalil sodelavkam in sodelavcem: »Hvala, da tukaj osebam s posebnimi potrebami omogočate dobro in izpolnjujoče življenje.« Pri Florijanu imajo klienti tudi pravico do soodločanja: Alexander kot njihov zastopnik zastopa želje in pritožbe svojih kolegic in kolegov, pri tem mu stojijo ob strani sodelavke in sodelavci delavnice. Voditeljica delavnice Anita Kutschek-Strmcnik je zadovoljna: »Vsa mesta so oddana, klienti in sodelavci smo v zadnjem desetletju postali enota.«