Naravni vrt na Letini pri Šmihelu počasi prehaja v zimski čas, zato pa so poprej še povabili na jesenski praznik. Hubert in Helga Silan sta vabila vse drevesne botre svojega vrta na jesensko srečanje, med njimi svetnika Marjana Čika, Doris-Grit Schwarz, Vladimirja Smrtnika, Franca in Mako Kušej in druge. Na Letini pa so postavili tudi skulpturo domačega umetnika Alberta Krajgerja, izdelal pa jo je iz korenine, s Pece jo je prinesel Joško Igerc. Poimenovali so jo »Zmaj s Pece«, umetnik sam pa je menil, da je to v resnici Lintvern s Pece. Jesensko nedeljo je glasbeno olepšal trio Albert-Peter-Fabio.                                                                    

FOTO: Facebook/RepicaVerein St. Michael-Šmihel