Gospodarstvo

Pliberk je podelil Zadrugi občinski grb

Zadruga zaposluje skoraj 100 delojemalcev. Po prestrukturiranju ustvarja kot privatno podjetje spet dobičke in uspešno vodi podružnice v petih južnokoroških