S 1. septembrom bo Pepej Polesnig (53) iz Vogrč prevzel nadzorstvo za verouk na veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva ter na Slovenski gimnaziji, Dvojezični trgovski akademiji in Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru. Nasledil bo Nantija Olipa, ki se bo letos s 1. septembrom upokojil kot nadzornik, novembra pa kot veroučitelj.

Kako dolgo ste že veroučitelj na dvojezičnih šolah?

Natančno enaintrideset let.

Koliko šolskih postaj imate za seboj?

Celo vrsto. Moja matična šola je vsa leta srednja šola Pliberk. V Podjuni sem poučeval na skoraj vseh dvojezičnih šolah, tudi na tistih, ki so medtem že zaprte, to so Gorenče, Komelj in Vogrče. Sicer pa  sem poučeval od Labota pa do Podgorij.

Za katere šole boste pristojni kot nadzornik za verouk?

Za vse dvojezične šole na veljavnostnem območju manjšinskega šolskega zakona. Torej za ljudske, srednje in glavne šole. Prav tako so v moji pristojnosti Slovenska gimnazija, Dvojezična trgovska akademija v Celovcu in Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu. 

Kako se odvija verouk na ljudskih ter glavnih oz. srednjih šolah?

Na ljudskih šolah se poučuje za prijavljene dvojezično po sistemu 50:50, tako kot v drugih predmetih. Na teh šolah morajo biti učitelji in učiteljice dvojezično izobraženi. To zahteva zakon. Za glavne oz. srednje šole zakon tega ne zahteva. Kljub temu morajo učitelji/ učiteljice v praksi imeti osnovno jezikovno kompetenco. Osnovno izobrazbo si lahko pridobijo mdr. preko RPI (Versko pedagoški inštitut). 

Kakšni so vaši načrti in cilji kot šolski nadzornik?

Deloval bom kot vezni člen med učitelji/učiteljicami in šolskim uradom krške škofije. Najprej bom obiskal vse dvojezične šole in direkcije, da bom videl, kje so potrebne izboljšave. Treba bo tudi skrbeti za nove učiteljice/učitelje. V petih letih se jih bo precej upokojilo. Pomembno je tudi nadaljnje izobraževanje pedagogov. Med mojimi glavnimi prioritetami pa bo tudi prizadevanje, da se odstrani neenako pozicioniranje med ljudskimi in glavnimi oz. srednjimi šolami glede verouka v slovenščini. 

Kako priljubljen je danes še verouk?

Zelo. To še posebej v času, ko se spopadamo z epidemijo. Ko so bile cerkve bolj ali manj zaprte, je bil verouk edina priložnost za kontakt do vere oziroma ukvarjanje s cerkvenimi vprašanji. 

Kako gledate na ekumeno?

Ekumena je zelo pomembna. V naših krajih igra manjšo vlogo. Ne glede na to pa bo vedno bolj aktualna.

In kako gledate na prihodnost katoliške Cerkve?

Cerkev ima vedno prihodnost. Sicer je članov Cerkve vedno manj, tisti, ki so zraven, pa bodo naprej delali. Morda jih bo spet več. Pridejo drugi časi in s tem tudi drugi časi za Cerkev.