Zadruga po pregradnji poslovalnice v Dobrli vasi še naprej širi svojo verigo trgovin. Predvidoma bo jeseni 2024 v Galiciji svoja vrata odprla nova Zadruga, ki ne bo nudila le živil.

Polovico trgovin Spar na Koroškem in Vzhodnem Tirolskem opravlja Sparov koncern sam, drugo polovico pa vodijo samostojni trgovci. V primeru nove trgovine v Galiciji bo ta samostojni trgovec Zadruga, ki bo s tem pridobila še šesto filialo, svoja vrata naj bi odprla jeseni 2024. 

V Galiciji se je občina po daljših pogovorih odločila za gradnjo novega občinskega centra sredi vasi. Poslopje, ki bo vsebovalo prireditveno dvorano, občinsko upravo in trgovino, bo zgradilo podjetje MID Bau, investicija zanaša 3,3 milijona evrov. Občina bo odkupila prostore za občinsko upravo, Zadruga pa bo od podjetja MID Bau, ki je po Koroškem znano po podobnih gradbenih projektih, najela prostore za trgovino. Načrte za novi občinski center so javnosti – prišlo je več kot 100 občanov, predstavili 8. septembra v ljudski šoli v Galiciji. 

»Bernhard Reiter me je poklical in mi predlagal, da bi trgovino v novem občinskem centru vodila Zadruga,« je na predstavitvi dejal župan Galicije Hannes Mak in dodal, da so bili že dogovorjeni s Sparom, a Reiter ga je prepričal s svojim konceptom trgovine. 

Vir: gallizien.gv.at/

»Radi aktivno sodelujemo pri projektih revitalizacije mestnih in občinskih jeder, to je dobro funkcioniralo v Globasnici, kjer smo podvojili promet. Tudi trgovina v Galiciji bo vsebovala kmečko trgovno s pridelki kmetov iz okolice, kmetov, ki jih kupci poznajo,« je dejal poslovodja Zadruge Bern­hard Reiter. 

Poleg živil bodo v Galiciji v sodelovanju s trgovsko verigo »LETSDOIT« ponujali še orodje in gradbeni material. »Vse osnovne stvari za dom boste lahko kupili v Galiciji,« je dodal Reiter. Predvidoma bo trgovina velika 500 m2, v njej bo zaposlenih osem oseb. Gradbena dela naj bi začeli januarja 2024. 

Zanimivo: MID Bau je tisto podjetje, ki bo gradilo nakupovalni center v Pliberku. Jasen nasprotnik tega gradbenega projekta izven mestnega centra je prav poslovodja Zadruge Bernhard Reiter.