Dne 10. 11. 2022 je v Slomškovi hiši na Ainethovi ulici bil redni občni zbor Mohorjeve družbe. Kot je bilo razvidno iz poročil predsednika Upravnega odbora, mag. Ivana Olipa in direktorjev dr. Karla Hrena in Franza Keliha, je Mohorjeva v preteklih poslovnih letih 2020 in 2021 – kljub pandemiji – finančno in vsebinsko uspešno poslovala in je občnemu zboru prezentirala zelo dobre rezultate. Retrospektivno gledano je bilo za misijo Mohorjeve zelo pomembno, da se je odločila za nakup nepremičnine na Ainethovi ulici, saj  se tam vodi triskupinski vrtec in se lahko izhaja iz tega, da bo marsikateri otrok v nadaljevanju obiskoval tudi Mohorjevo ljudsko šolo. Prav tako je bila pomembna tudi pridobitev Provincialne hiše Slovenskih šolskih sester. Za nadzorni odbor je, kot je poudaril predsednik nadzornega odbora ddr. Marian Wakounig, poleg poslovnih rezultatov pomembna tudi vsebinska plat delovanja družbe. Na občnem zboru, kjer so bili sklepi sprejeti soglasno, so tudi poudarili, da šteje Mohorjeva družba med najvažnejše delodajalce koroških Slovencev, saj zaposluje že 90 oseb.