Na zahtevo Nadzornega odbora je Upravni odbor Posojilnice sklical izredni občni zbor Posojilnice, ki bo 25. 3. 2020 v Lake-Side v Celovcu. Na izredni občni zbor so vabljeni vsi člani Posojilnice, ne samo delegati regionalnih svetov. Bistvena točka dnevnega reda je predlog za spremembo pravil.

Po pregledu predlaganih sprememb Društvo slovenskih zadružnikov ugotavlja, da je bistvena predlagana sprememba izključitev slovenskih zadružnikov iz gremijev Posojilnice. Doslejšnji častni upravni odbor, ki je bil sestavljen izključno iz slovenskih zadružnikov, se naj spremeni v glavnopoklicni upravni odbor, ki ga imenuje nadzorni odbor. Ta glavnopoklicni upravni odbor bosta sestavljala najmanj dva, največ pa trije poslovodje banke. Znanje slovenščine ni pogoj.

Nadalje Društvo slovenskih zadružnikov sporoča, da so v zadnjih mesecih potekala pogajanja o novi pogodbi med večinskim lastnikom in Društvom slovenskih zadružnikov o upoštevanju interesov slovenskega zadružništva pri delovanju Posojilnice. Večinski lastnik je, brez vsake utemeljitve, na seji gremijev Posojilnice sporočil, da so ta pogajanja propadla, društva pa niti obvestil ni.

S tem grozi nevarnost, da bo pri občnem zboru Posojilnice en sam človek, namreč predstavnik večinskega lastnika, s svojo kapitalsko večino izrinil skoraj 10000 ostalih članov Posojilnice in jim vzel vsakršen vpliv na delovanje Posojilnice. Takšno ravnanje z zadružniško zamislijo nima več opravka in bi bil korak h koncu častitljive tradicije slovenskega zadružništva, ki se je pričela leta 1872 z ustanovitvijo Posojilnice v Šentjakobu v Rožu – takrat prve banke po raiffeisnovem načelu na Koroškem. Posojilnice so že skoraj 100 let, od leta 1927 naprej, del Raiffeisnove zveze, ob spojitvi Posojilnic in Zveze Bank v današnjo Posojilnico leta 2015 pa je bilo obljubljeno, da ta korak služi gospodarski sanaciji in zagotovitvi nadaljnje in uspešne samostojnosti Posojilnice. Danes – in to ravno v letu stoletnice plebiscita – pa se večinski lastnik očitno poslavlja od teh obljub. Ali je v ozadju načrtovana prodaja Posojilnice, ni znano, kot sploh zadnje čase politično dogajanje v Posojilnici poteka brez vsake transparence. Prav v času, ko – kot je javno znano – Posojilnica išče nove poslovodje, odpravljati Upravni odbor, pa je tudi iz poslovnega vidika več kot problematično, saj tisti, ki se javljajo na razpisana mesta, o tem razvoju očitno nič ne vejo.

Društvo za varovanje interesov slovenskega zadružništva poziva vse člane Posojilnice, da se po svojih močeh zoperstavijo temu razvoju in tudi z množično udeležbo pri izrednem občnem zboru 25. 3. 2020 izkažejo svoj protest proti takšnem postopanju večinskega lastnika. To je edina možnost, da ta grozeči konec slovenskega zadružništva na Koroškem še preprečimo.

                                Z zadružnimi pozdravi
                                   za društvo: Rudi Vouk, predsednik

Zadnja vest: Zaradi najnovejših ukrepov proti širjenju okužb s korona-­virusom so odpovedana vsa večja zborovanja. Zato je bil termin za izredni občni zbor kratkoročno odpovedan in preložen za nedoločen čas