Pred tremi leti smo v Novicah začeli objavljati otroško stran za zelo mlade bralce. Zdaj pa stran rešujejo tudi odrasli, ki želijo obnoviti ali preizkusiti svoje znanje. Posebej nas veseli, da so otroške strani primerne tudi za delo v razredu, saj z njimi uredništvo Novic podpira delo pedagogov, hkrati pa doseže tudi otroke, ki Novic sicer ne poznajo. O izkušnjah z otroško stranjo smo vprašali nekaj učiteljic in vodjo knjižnice v Kulturnem domu Pliberk.

Kot študentka slavistike nisem razmišljala o poučevanju, potem pa sem hospitirala na tečaju slovenščine in že nekaj dni pozneje sem stala pred razredom začetnikov, ki so od mene pričakovali, da znam poučevati. Skočila sem v mrzlo vodo in se naučila plavati … 

Po dolgih letih učnih izkušenj, posvetovanj s kolegi, tečajev za pedagoge, snovanja novega učnega gradiva in znanstvenega pisanja lahko rečem, da o slovenščini razmišljam na dveh ravneh – »s ptičje perspektive« kot slovenistka, raziskovalka in predavateljica, pa tudi čisto »prizemljeno« kot učiteljica, ki učencem pokaže, kako z jezikom obvladamo svoj vsakdan.

Za otroške strani v Novicah najprej izdelam koncept, določim temo, izberem primerne besede in razmislim o »slovničnem ozadju«, potem pa koncept realiziram stran za stranjo. Ker sem zagovornica komunikativnega pristopa, pogosto razmišljam, kako bi posamezne strani oblikovala čim bolj živahno oz. katere tipe vaj lahko realiziram na papirju. Velik izziv je vprašanje, kako naj slovnico razložim čimbolj enostavno in v majhnih »zalogajih«, da jo bodo bralci hitro usvojili in jo korak za korakom prenašali v prakso. Vsekakor mi je to delo v veliko veselje. Pomembno se mi zdi, da med mladimi slovenščina živi. Hvaležna sem glavnemu uredniku Sebastjanu Trampuschu, ki strani prikupno oblikuje, pa tudi ostalim članom redakcije, ki stran lektorirajo ter jo z rešitvami prenesejo na časopisno spletno stran.   


Sabina Buchwald vodi knjižnico v Kulturnem domu Pliberk.

Otroška stran krajša čas

Ker sama ne potrebujem otroške strani v Novicah, jo vzamem iz časopisa in jo zanesem v knjižnico Kulturnega doma Pliberk, ki jo upravljam. Otroške strani so tam na razpolago otrokom, ki  doma nimajo Novic. Večkrat opazujem, da otroci v knjižnici sežejo po otroški strani in jo rešujejo med časom, ko čakajo na vaje glasbene šole ali Mlade Podjune. Včasih vidim tudi kakšno stran, ki je izpolnjena, to potem dam na stran. Dobro je, če so otroške strani aktualne, da obravnavajo dogajanja ali običaje med letom, na primer prihajajočo veliko noč. Knjižnica je vselej dostopna, če je odprt kulturni dom. Otroci, večinoma učenci ljudske šole in iz predšole, si med letom izposojajo knjige in zato dobijo točke, na koncu leta pa zato dobijo za darilo slovensko knjigo. Predvsem pevke in pevci Mlade Podjune radi sežejo po knjigah. Tudi šolarji glavne šole si izposojajo knjige za literarne dnevnike. Knjižnica je samopostrežna, naslov knjige, ki si jo izposodijo, zabeležijo v knjigo in jo kasneje spet vrnejo. Za nas je najbolj pomembno, da otroci berejo slovenske knjige, imamo pa tudi nemške. Tu je med 4000 in 5000 knjig, večina je slovenskih.


Traudi Lipuš poučuje v ljudski šoli na Žihpoljah.

Morda bi lahko nastal učbenik

Letos poučujem devet otrok brez osnovnega jezikovnega znanja slovenščine, zato h knjigi pogosto iščem dodatno gradivo z risbami, enostavnimi besedami, povedmi in kratkimi besedili. Včasih uporabim otroško stran iz Novic. Stran je pregledna, lepo oblikovana in privlačna. Dobro je, da se strani dopolnjujejo, da lahko dalj časa ostanemo pri isti temi. Za eno stran iz Novic pogosto potrebujemo več dni, saj je treba otrokom še kaj razložiti ali dodati kakšne vaje. Včasih z ilustracijami izdelam kartice za igro spomin. Z njimi vadimo besede, da se res »utrdijo« v spominu, izdelamo pa tudi slovarček in tvorimo enostavne povedi. Otroško stran prilepimo v zvezek, tako da se pozneje lahko vrnemo k isti temi in znanje obnovimo. Če je kakšna vaja prezahtevna, jo izpustim. Rešili jo bomo naslednje leto, ko bodo otroci že več znali. Otroci radi berejo besedila v vlogah, rešujejo križanke, zvezek opremijo s svojimi risbicami in jim pripišejo besede. Idealno bi bilo, če bi otroško stran opremili še s posnetki in glasbo, tako da bi imeli tudi vaje za poslušanje in petje ob spremljavi. Morda bi se iz gradiva dalo narediti učbenik. 


Andrea Antolič poučuje v Žitari vasi.

Enostavne vaje, primerne za začetnike

Poučujem že 35 let. Pri pouku uporabljam tudi gradivo iz Novic, zato se vsak teden veselim časopisa, da pogledam, kaj je novega na otroški strani. Najprej sem strani zbirala le zase, ker nisem vedela, ali jih smem kopirati in uporabljati tudi v razredu. Časopisno gradivo za otroke mi je všeč, ker je oblikovano barvno, naloge pa so zelo enostavne, torej primerne za učence, ki se kot začetniki učijo slovensko. Izbrane teme ustrezajo učnemu programu, besedišče je dobro obdelano, slovnica je primerno razložena in opremljena s primeri, tako da jih lahko vključimo v pouk. Hvaležna sem Novicam za to ponudbo, zato mislim, da bi vaje lahko bile zbrane v enem zvezku.


Marica Sima poučije v Rožeku.

Želela bi si besedil o naših šegah in navadah

Otroško stran si ogledam vsak teden, potem pa uporabim tisti del, ki je primeren za moje učenke in učence. V prvem razredu sem včasih uporabila besede z ilustracijami, v drugem razredu smo delali vaje za barve, za tretji in četrti razred pa bomo imeli večjo izbiro vaj. Všeč so mi bile strani z narodno nošo, ker je takega gradiva malo. Želela bi si besedil in vaj o naših šegah in navadah, pa tudi kaj o pisateljih, pevcih in zborih iz naših krajev. Posebej mi je všeč, da otroške strani sledijo letnim časom in praznikom, otroci pa bi se zagotovo veselili, če bi jim ponudili še več iger.


Daniela Primosch poučuje v Žitari vasi.

Odlično gradivo za četrti razred

Slovenščino poučujem od leta 2008. Otroške strani sem v pouk začela vključevati pred enim letom, ker so vaje primerne za ponovitev snovi, zdaj pa jih pri delu uporabljam vedno znova, ker sledijo letnim časom in našim temam. Slovnična razlaga in primeri so odlični za četrti razred, včasih pa gradivo vključim tudi v pouk tretjega razreda. Zgodi se, da kdo od otrok vaje že pozna iz Novic in jih je že rešil doma, potem snov samo še ponovimo. Veselilo bi me, če bi bilo na otroški strani še več dialogov in igric.