Ta konec tedna smo na dvodnevni klavzuri načrtovali leto 2024. Uredniki in urednica smo pripravili nov načrt dela, kritično pregledali dosedanje objave ter previharili možgane za nove ideje o Novicah v tiskani obliki in na družbenih omrežjih. Rektorju Tinjskega doma Jožetu Kopeinigu ter sodelavkam in sodelavcem se zahvaljujemo za gostoljubnost in prijazen sprejem.