V četrtek, 24. 6. 2021, je v prostorih k&k centra v Šentjanžu potekal redni občni zbor Slovenskega planinskega društva. Po otvoritvi občnega zbora je sledilo poročilo predsednika, tajnice, blagajničarke, o delovanju koče na Bleščeči planini pa je poročal tudi gospodar koče Hanzi Rehsmann. 

Predsednik društva Stefan Riegelnik je poročal o delovanju v tej mandatni dobi ter poleg vseh pohodov, ki jih društvo redno izvaja, še posebej omenil sodelovanje s Planinskim muzejem iz Mojstrane, s katerim je društvo izvedlo razstavo Karavanke, prireditev s predstavitvijo prvega slovenskega nemega filma »V raju Zlatoroga« ter razstavo o največjih slovenskih plezalkah. Predsednik je omenil sedaj že triletno sodelovanje s Klubom 99, s katerim so v okviru prve prireditve postavili spominsko tablo na slovenski cerkvi na Dobraču. Pomemben dogodek, na katerem je društvo leta 2019 gostilo več kot 300 planincev, je bilo tradicionalno srečanje obmejnih planinskih društev, ki ga je SPD Celovec izvedel v sodelovanju s SPD Edinost iz Škofič. Društvo skrbi tudi za pot v Meli, kjer je vsako leto potrebna sanacija, za kar poskrbijo odborniki skupaj s prostovoljci. Predsednik se je tudi zahvalil Slovenski športni zvezi za podporo, vsem odbornikom ter dežurnim in gospodarju koče na Bleščeči planini za skrbno in dobro opravljeno delo na koči društva. 

Poleg prireditev, ki jih je omenil predsednik društva, je tajnica društva Barbara Rovšek v svojem poročilu izrecno omenila novo spletno stran, ki je nastala v prvem letu novega odbora, nov logotip ter novo brošuro društva. Društvo je z novo spletno stranjo omogočilo tudi včlanjenje v društvo preko spleta in na ta način v tej mandatni dobi povečalo število članov z dobrih 490 na 550 članov. Društvo je tudi ponosno na posodobitev sicer že tradicionalnega natečaja Planine v sliki, s katero je v sodelovanju s Tomom Weissom digitaliziralo zbiranje slik. S tem je razstava, ki je bila že nekoliko v zatonu, dobila nov zagon in društvo vsako leto prejme lep izbor slik, od katerih tudi vsako leto prve tri nagradi. 

Omembe vredno je tudi kampiranje za družine na Bleščeči planini, ki ga društvo organizira v sodelovanju s SPD Edinost iz Škofič. S tem dogodkom poskuša društvo pridobiti in navdušiti za planinstvo tudi najmlajše, poleg spoznavanja narave pa je poudarek tudi na učenju slovenščine na igriv način.

Društvo ima v lasti kočo na Bleščeči planini, ki je odprta vsako nedeljo, z izjemo zadnjega leta, ker so veljale omejitve zaradi epidemije. Gospodar koče Hanzi Rehsmann je poročal o uspešnem delovanju koče, o sanacijah in investicijah, ki so bile napravljene v tem štiriletnem obdobju. Predvsem prenova dnevnega prostora, ograje ter zagotovitev električnega napajanja na koči. Zahvala gospodarja koče gre predvsem dežurnim, ki s svojim prostovoljnim delom zagotavljajo delovanje koče, ki predstavlja tudi stično točko za veliko dnevnih gostov-planincev.

Koča na Bleščeči planini

Na tej osnovi je bila soglasno potrjena razrešnica odboru ter nato tudi soglasno potrjena njegova nadaljnja mandatna doba. V ožjem odboru ni prišlo do sprememb, medtem ko so bili na listi za nov odbor potrjeni tudi štirje novi odborniki, s katerim želi društvo zagotoviti prisotnost in aktivnost društva po celotni Koroški. 

Društvo bo to letos poleg rednih pohodov v septembru skupaj s Klubom 99 izvedlo prireditev na Ziljski planini, ki je hkrati tudi zibelka slovenskega planinskega društva, ter nato v oktobru še prireditev v Kulturnem domu v Pliberku ob 120. obletnici društva. Tam si bo poleg razstave mogoče ponovno ogledati prvi slovenski nemi film V raju Zlatoroga ob spremljavi akademskih glasbenikov v živo.