Svobodni! Befreit!

Pobuda »Koroška & Kärnten gemeinsam erinnern / skupno ohranimo spomin« je minuli petek, 9. julija vabila na prireditev pod geslom »Svobodni! Befreit! Ein Fest dem Widerstand«. S prireditvijo na ploščadi pred celovško stolnico je pobuda želela ustvariti in poudariti pozitiven pogled na osvoboditev izpod nacističnega režima.