Minuli četrtek, 13. aprila, je v deželni hiši v Celovcu bila ustanovna seja deželnega zbora, kjer so zaprisegli njegovi novi člani in deželna vlada.

Med novimi poslanci deželnega zbora je Franc Jožef Smrtnik iz Kort, ki je bil izvoljen na listi Team Kärnten. Kot edini deželnozborski poslanec je Smrtnik zaprisegel dvojezično. 

Z 22 glasovi koalicije SPÖ-ÖVP je bil za deželnega glavarja izvoljen Peter Kaiser. V koroški vladi ni sprememb, še naprej jo bodo sestavljali Gaby Schaunig, Martin Gruber, Beate Prettner, Daniel Fellner, Sara Schaar in Sebastian Schuschnig. Prva namestnica deželnega glavarja je Gaby Schaunig, drugi namestnik bo Gruber. Za vsakega člana deželne vlade je zaprisegel tudi nadomestni član, tako bo Kaiserja v primeru bolezni ali odsotnosti v novi vladi nadomeščal Manuel Jug, ki je prav tako zaprisegel dvojezično. V 36-članskem deželnem zboru je samo šest žensk.

Vodja poslanske skupine Team Kärnten Gerhard Köfer in Franc Jožef Smrtnik na ustanovni seji deželnega zbora

Nekaj spememb je tudi pri razdelitvi referatov med člani vlade. Ta je imela svojo ustanovno sejo minulo sredo, 19. aprila. Za narodno skupnost bo še naprej pristojen Peter Kaiser, referat za izobrazbo in vrtce pa je oddal Danielu Fellnerju. Socialni referat bo v bodoče vodila Gaby Schaunig, prevzela ga je od Beate Prettner. Področje energije je ÖVP prevzela od SPÖ. Kaiser je na ustanovni seji deželnega zbora spegovoril tudi nekaj slovenskih besed. Minuli torek je na Dunaju zaprisegel avstrijskemu predsedniku Alexandru Van der Bellnu kot koroški deželni glavar.