6. julija je stranka Team Kärnten v javnost poslala tiskovno izjavo, v kateri nasprotuje načrtovani ukinitvi srednje šole v Sinči vasi. V reakciji na izjavo Team Kärnten občinska lista Team Kramer poziva k objektivni razpravi in utemeljuje selitev srednje šole v Dobrlo vas.

Župan in šef stranke Team Kärnten Gerhard Köfer ter deželnozborski poslanec Franc Jožef Smrtnik sta ogorčena zaradi odločitve župana Dobrle vasi Wolfganga Stefitza (SPÖ) in večine tamkajšnjih občinskih svetnikov, »da se zapre pred kratkim renovirana srednja šola v Sinči vasi, ki jo obiskuje 180 dijakinj in dijakov, ohrani pa se srednja šola v Dobrli vasi, ki jo obiskuje 80 dijakinj in dijakov«. Po njunem prepričanju je odločitev napačna zaradi večjega števila dijakov in boljših prometnih povezav do Sinče vasi. Mnenja sta tudi, da bodo stroški selitve srednje šole v Dobrlo vas večji, kot če bi ohranili srednjo šolo v Sinči vasi, ukinili pa tisto v Dobrli vasi. Po njunem prepričanju je občinska politika s to odločitvijo kot valjar »zapeljala čez šolarje in starše«. Župana Štefitza in zastopnike občin pozivata Köfer in Smrtnik, naj ohranijo srednjo šolo v Sinči vasi. Občinska lista Team Kramer (frakcijska voditeljica Nadja Kramer) pa opozarja, da je odločitev o selitvi šole v Dobrlo vas sprejela medobčinska šolska zveza, ki jo sestavlja 12 županov in ena županja okraja Velikovec. Lista zagotavlja, da se je medobčinska šolska zveza v postopku odločanja posvetila tudi »interesom staršev, učiteljev, izobraževalne direkcije in ostalih članov«. Team Kramer nadalje navaja, da »za morebitno dogradnjo šole v Sinči vasi ni mogoče pridobiti sredstev iz sklada za gradnje izobraževalnih ustanov (Bildungsbaufond), za morebitno lokacijo šole v Dobrli vasi pa bi bila sredstva na voljo«. To pomeni, da bi lahko približno 75 % stroškov po­krili iz javnih sredstev, v Sinči vasi pa naj bi bile v poslopju po selitvi srednje šole v Dobrlo vas ljudska šola, elementarno-pedagoške ustanove in glasbena šola. Kot dalje piše Team Kramer, se je na podlagi teh dejstev »večina članov občinskega sveta občine Dobrla vas junija 2022 s priporočilom izrekla za lokacijo šole v Dobrli vasi, saj bi bili stroški zaradi financiranja iz sklada nižji, dolgoročno finančno breme za okraj in občino pa bi bilo bistveno manjše«.                    

Nadja Kramer