Sodišče Evropske unije (SEU), interpret evropskega prava in pogodb, se je 26. aprila izreklo o neskladnosti mejnega nadzora med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo z evropskim pravom. Že od leta 2015 namreč Avstrija – vsakokrat za šest mesecev – podaljšuje kontrole na meji.

Slovenski državljan je leta 2019  dvakrat na južnoštajerskem mejnem prehodu zavrnil poziv, naj policistom pokaže potni list. Policista je vprašal, ali gre za ugotavljanje identitet ali za mejni nadzor. Policist mu je odgovoril, da mora potni list pokazati zaradi nadzora meje. Kot na spletu poroča ORF, je Slovencu okrajno sodišče v Lipnici/Leibnitz zato izreklo kazen v višini 36 evrov. Kazen je sicer bagatelna – prost pretok državljanov znotraj EU je namreč ena od štirih temeljnih pravic EU.

Neimenovani Slovenec se je nato pritožil na razsodbo okrajnega sodišča v Lipnici. To sodišče se je nato obrnilo na  z vprašanjem, ali je vsakokratno podaljševanje mejnega nadzora na notranjih mejah EU z avstrijskimi vladnimi odloki v skladu z evropskim pravom in pogodbami. Nadzor na meji med Avstrijo in Slovenijo sicer avstrijska vlada upravičuje z domnevnimi grožnjami javnega reda in varnosti države. Sodišče Evropske unije te nevarnosti ne vidi oziroma pravi, da Avstrija ni dokazala obstoj nevarnosti, ki bi upravičevala mejni nadzor.

»Zdaj je razjasnjeno, da Sodišče Evropske unije meni, da te mejne kontrole niso v skladu z evropskim pravom in tega se mora Avstrija zavedati,« pojasnjuje pravnik Rudi Vouk. Ta odločitev Sodišča Evropske unije bo vplivala na pritožbo slovenskega državljana, ki ni hotel pokazati potnega lista, na razsodbo okrajnega sodišča v Lipnici. A tudi na vsak drug podoben postopek, ki bi ga zaradi mejnega nadzora v prihodnosti državljan države članice EU sprožil proti Republiki Avstriji. To pomeni, da gre za prelomno razsodbo Sodišča Evropske unije, na podlagi katere bo morala Republika Avstrija ali odpraviti mejne kontrole ali pa prepričljivo dokazati, da še naprej obstaja grožnja avstrijskemu javnemu redu in notranji varnosti.