Spominjanje na Zilji in v Selah na Kotu

Ob 80. obletnici pregnanstva se po vsej južni Koroški spominjamo deportacije koroških Slovenk in Slovencev aprila 1942. SPD Zila je vabilo 22. aprila v Šišo na odprtje razstave Pregon koroških Slovencev 1942. Predavala sta Valentin Sima in Peter Wiesflecker. Spregovoril pa je tudi Janko Zwitter st. Razstava je na ogled do 1. maja v Stari pošti na Bistrici. Istega dne je SPD Herman Velik vabilo v ljudsko šolo na Kotu na prireditev »Težki čas, ne vrni se!« Kočani so brali spomine ter zapise o izseljevanju, zaporništvu in partizanstvu v domačih krajih.