SJK je podprla predloge svobodnjakov in obratno.

Borovlje V Kmetijski zbornici ima Bauernbund 18 svetnikov, vse ostale frakcije skupno prav tako 18. Tako vlada lahko Bauernbund vseskozi proti ostalim frakcijam, ker je za vsak nov predlog potrebna večina. Vrhu tega predstavnik zelenih kmetov Reinhard Stückler večinoma podpira Bauernbund, kaže da vladna koalicija ÖVP/Zeleni funkcionira tudi v Koroški kmetijski zbornici. 

10. junija je osem svetnikov svobodnjakov sklicalo izredni občni zbor Kmetijske zbornice in vložilo deset predlogov za izboljšanje položaja kmetijstva. SJK je vse podprla, nekoliko nepričakovano se je pri večini predlogov pridružil celo Bauernbund, ki sicer ni ravno kooperativen, če vložijo predloge druge frakcije. Za pred-
loge so glasovali tudi svetniki SPÖ, predstavnik Zelenih pa je spet gledal, kako se bo zadržal Bauernbund. Tako je Kmetijska zbornica poslala na Dunaj k ministrici paket zahtev, ki ga je vlada medtem deloma tudi že uresničila. 
F. J. Smrtnik – SJK je dejal, da je SJK podprla svobodnjake, ker so bili predlogi v korist kmetom in ker je treba Bauern-
bundu enkrat pokazati, da ne dela v dobro koroškemu kmetijstvu. 

Gre med drugim za sledeče predloge: 

Prevzem prispevkov za dva kvartala za socialno zavarovalnico
Razbremenitev pri dajatvah za gospodarske enote
Nobenih novih davkov
Paket za poživitev konjunkture v kmetijstvu

SJK je vložila dva predloga, ki so jih podprle tudi ostale tri frakcije, namreč za prevzem prispevkov dveh kvartalov socialne zavarovalnice ter predlog za uvedbo osnovnega dohodka za male in srednje ter gorske kmetije. Zadnjo besedo pri vseh predlogih ima seveda vlada na Dunaju, ki pa je dobila iz Koroške jasen znak, da je treba za kmetijstvo več narediti.

SJK zahteva več transparence 

Na minuli seji je SJK zahtevala več transparence  v poslovanju organov zbornice, saj predstojništvo pod vodstvom predsednika Mösslerja niti ne sporoča rezultatov glasov v predstojništvu, predlogi SJK s tem padejo kratkomalo v anonimnost, brez javne utemeljitve.  Zato zahteva SJK, da je predstojništvo Koroške kmetijske zbornice dolžno pisno poročati o izidu glasovanj ter o utemeljitvi o predlogih frakcij, ki niso v zastopane v predstojništvu. Predsednik Mössler tudi o tem predlogu spet ni pustil glasovati in ga je delegiral v predstojništvo, kjer običajno predlogi SJK izginejo v predalih.  

Stefan Domej je dejal, da je transparenca sestavni del demokracije ter osnovna pravica. Vsi prosto izvoljni predstavniki Kmetijske zbornice morajo imeti pravico izvedeti, kako so pristojni gremiji obravnavali njihove predloge. Dolžnost informiranja je osnovna pravica in je bistven sestavni del demokratično izvoljenega zastopniškega gremija in zagotavlja njegovim predstavnikom njim pristojajočo pravico po prostem zakonskem zastopništvu. 

K besedi sta se javila tudi svetnika SJK Maria Mader-Tschertou in Marjan Čik in podkrepila predloge SJK v prid koroškim kmetom, predvsem po času korone.