Ko je na nedavni seji koroškega deželnega zbora poslanec Franc Jožef Smrtnik (Team Kärnten) hotel spregovoriti tudi nekaj besed v svoji slovenski materinščini, ga je predsednik Reinhard Rohr prekinil z argumentom »Amtssprache ist -deutsch« (uradni jezik je nemški), čeprav je tudi deželni glavar že večkrat spregovoril v deželnem zboru tudi nekaj slovenskih stavkov. Pozanimali smo se pri strokovnjaku za ustavno- in upravnopravna vprašanja Berndu-Christianu Funku, kako to vprašanje ocenjuje kot pravni strokovnjak.

Njegov odgovor: zadeva glede slovenščine v deželnem zboru je v pristojnosti deželnega zbora in se ne da primerjati s pravico do slovenščine na upravnem in sodnijskem področju. Zato Funk tudi ne vidi možnosti, da bi si pravico mogli izboriti pri ustavnem ali evropskem sodišču. Po njegovem mnenju ima zadnjo besedo deželni zbor. Čudi pa se, da ni možno najti podobne rešitve kot v državnem zboru, kjer se lahko na kratko spregovori tudi v manjšinskem jeziku.