Celih 40 let je Hannes Košutnik vodil moški zbor Kralj Matjaž in dosegel z njim nepozabne pevske uspehe. Višek pa je bilo prav gotovo tekmovanje ORF za moški zbor leta 2014, ko je z matjaževci dosegel prvo mesto. Medtem je oddal piščal, zbor pa je prevzel Tadej Pačnik (namestnik Primož Kokovica), ki prihaja iz sosednje Jamnice v Mežiški dolini. Občni zbor MoPZ Kralj Matjaž, ki se je minuli torek, 30. maja, odvijal v Milkini sobi pliberškega kulturnega doma, se je Hannesu Košutniku posebej zahvalil za dragoceno dolgoletno delo v korist domače in narodne skupnosti. Prav tako je izrazil željo, da bo še naprej ostal tesno povezan z matjaževci, med drugim kot odbornik.

Tadej Pačnik

Novi pevovodja Tadej Pačnik je na občnem zboru jasno izrazil prepričanje, da bo z njegovo pomočjo ter ob skupni volji prišlo do novega pevskega zagona te nadvse priljubljene pevske skupine. Iz poročila ponovno izvoljenega predsednika Adrijana Mandla pa je bilo razvidno, da so bili matjaževci kljub koroni aktivni, čeprav omejeno. Poleg Adrijana Mandla je občni zbor, ki ga je v imenu KKZ pozdravil tajnik Martin Kuchling, izvolil za podpredsednika Matjaža Ischepa, za tajnika Maria Blažeja, blagajnika Jurija Mandla, za namestnika pa Karla Kulmescha.