Glavna kandidatka koroških Zelenih: »V deželni ustavi se mora zapisati, da je slovenščina enakovreden deželni jezik.« 

Volilni boj je v polnem teku. S kakšnimi občutki se borite za volilne glasove: z optimističnimi ali s skeptičnimi?

Olga Voglauer: Z zelo optimističnimi. Odmevi so dobri. Obstaja pa razlika med mestom in podeželjem. Opažamo, da so odmevi v mestih močnejši.

Kakšni so odmevi iz vrst slovenske narodne skupnosti?

Še posebej pozitivni. Vidi se, da smo zelo močan glas za interese koroških Slovenk in Slovencev.

Zvezna vlada, v kateri so tudi Zeleni, je v javnosti izpostavljena ostremu vetru. Se ne bojite, da bodo postali žrtev dunajskega ostrega vetra tudi koroški Zeleni?

Ne. V Nižji Avstriji smo Zeleni pridobili (1,6 %, op. p.).  

Kako utemeljujete svoj optimizem glede izida koroških deželnih volitev za Zelene?

Vzdušje do nas je pozitivno, jasno pride do izraza rokopis Zelenih v zvezni vladi. Pravosodna ministrica Alma Zadić bo zapustila sledove še posebej pri prizadevanju proti korupciji in za pravno državo v smislu neodvisnega sodstva ter državnega tožilstva. To poudarjajo tudi ljudje, s katerimi se pogovarjamo v volilnem boju.

S katerimi programskimi temami želite še posebej prepričati volilke in volilce iz vrst koroških Slovenk in Slovencev?

V teku treh let svojega delovanja kot državnozborska poslanka sem dokazala, da se, ne glede na katerem področju, dosledno borim za pravice slovenske narodne skupnosti.

S kakšnim uspehom?

Vsako ministrstvo ve, da mora v okviru svojih kompetenc upoštevati tudi pravice manjšine. To sega od učnih načrtov za dvojezično šolstvo in podpor za dvojezične učitelje pa do podpor za dvojezično sodstvo. Uspelo je doseči tudi  s strani zvezne vlade podvojitev  podpor za delovanje slovenskih organizacij in ustanov. Glede medijev pa je uspelo prvič v povojni zgodovini zagotoviti njihov obstoj, kar velja še posebej za tednik Novice in radio AGORA.  

In s katerimi temami želite prepričati pripadnike in pripadnice večinskega naroda?

Zeleni ne razlikujemo med večinskim in manjšinskim narodom. Za nas je glavna tema, da v času sprememb podnebja odgovorimo na vprašanje: kako reducirati emisije CO2? Konkretno pomeni to, da razmislimo, kako bomo na dolgi rok oskrbovali Koroško z obnovljivimi energetskimi viri.

Za katera manjšinskopolitična vprašanja se bodo Zeleni zavzemali v prihodnjem deželnem zboru?

Korigirati hočemo zakon o vrtcih. Definirati moramo: kaj je dvojezični vrtec? Kakšna poklicna kvalifikacija je potrebna za vzgojiteljice in vzgojitelje? Kako mora biti urejeno nadzorstvo? Nadalje se mora v deželni ustavi zapisati, da gre pri slovenščini za enakovreden deželni jezik. Ravno zato, ker se hočemo zavzemati za gospodarsko krepitev dvojezičnega ozemlja, za boljšo kulturno in gospodarsko povezavo s Slovenijo ter za povišanje podpor predvsem kulturnim iniciativam in društvom, ki najbolj dosledno gradijo mostove med narodoma in državama.  

Razprava o reformi manjšinskega sodstva buri na Koroškem nekatere duhove. Koroška FPÖ vidi v tej reformi celo »slovenizacijo«. Kakšna naj bi bila ta reforma konkretno?

Reforma dvojezičnih okrajnih sodišč je v razpravi. Za nadaljnji razvoj teh sodišč je po­trebna dvotretjinska večina v avstrijskem parlamentu. Pristojna ministrica Alma Zadić je v razpravo vključila vse pristojne oblasti, od deželnega sodišča do deželne vlade in slovenskih manjšinskih organizacij. Cilj je sodobno sodstvo za dvojezično območje na Koroškem, da zagotovimo širok servis z dvojezičnimi sodnicami in sodniki ter dvojezičnim kadrom, kar do zdaj ni možno.

V celovški občinski politiki je Elias Molitschnig zapustil zeleno frakcijo in se pridružil socialdemokratom. Ni to hud udarec za deželnozborska prizadevanja Zelenih?

Mi smo z njim zelo dobro sodelovali in smo hvaležni za skupno prehojeno pot. Sedaj mu želimo vse dobro za nadaljnje projekte.

Mnogi kritizirajo, da naj bi Zeleni preveč moralizirali in tako soprispevali k negativnemu vzdušju, ki vlada v naši družbi. Kako odgovarjate na to kritiko?

Mislim, da živimo v času, ko so vrednote spet nekaj vredne. In če je to, da se zavzemamo za pravice manjšin ter za dober jutrišnji dan, moraliziranje, naj bo tako.

Kakšen volilni izid pričakujete osebno?

Naš glavni cilj je priti v deželni zbor ter dobiti 25.000 glasov. S tem bo izvoljena v deželni zbor stranka s koroško Slovenko na čelu.

Zakaj naj bi koroške Slovenke in Slovenci volili Olgo Voglauer namesto Franca Jožefa Smrtnika?

Ker smo Zeleni kot celotna stranka na strani slovenske narodne skupnosti in ker potrebuješ pri pogajanjih za pravice manjšin ljudi z izkušnjami in dobrimi povezavami z Dunajem. Koroški Slovenec kot posameznik v poslanski skupini te moči nima, ker morajo pred­loge podpisati najmanj trije poslanci.  

V primeru, da pridete v deželni zbor: ste pripravljeni prevzeti odgovornost tudi v vladi?

Seveda, saj imamo na področju podnebja in energije po­trebno kompetenco.

Imate kakšno koalicijsko preferenco?

Počakajmo na izid volitev. Na vsak način pa izključujemo koalicijo z FPÖ, kar je bistvena razlika do deželnega glavarja Petra Kaiserja.