Enotna lista Pliberk in del pliberške ljudske stranke sta nasprotovala predlogu, da bi takoj razveljavili prepoved gradnje na zemljišču neposredno ob jormaškem travniku. SPÖ in del ÖVP nista podprla predloga Enotne liste.      

Že pred občinsko sejo pliberškega mestnega sveta minulo sredo je ta zadeva dvignila precej prahu. Gre za zemljišče, katerega površina zdaleč presega 10.000 kvadratnih metrov. Že v 90. letih prejšnjega stoletja je bila sklejena prenamemba zemljišča za gradbene in obrtne namene, vendar s prepovedjo, da se lahko izvedejo konkretni gradbeni projekti (Aufschließung). Ta prepoved se je izrekla v uredbi iz leta 2002.

Podjetje »Ames Kappa Projekt-entwicklungsgesell-schaft mbH« je kot potencialni kupec zemljišča vložil predlog, da se razveljavi prepoved za zemljišče v obsegu 9.900 kvadratnih metrov. S tem bi imelo možnost za gradnjo. V ozadju se domneva in je bilo slišati tudi na občinski seji, naj bi pri tem šlo med drugim za nakupovalni center z živili. Poleg tega je odprtih nekaj pravnih vprašanj. Zato je EL Pliberk z Markom Trampuschem na čelu predlagala, da se vzame ta točka z dnevnega reda in se še posvetuje s pristojnimi pravnimi strokovnjaki. Predlog EL ni bil sprejet z glasovi 13:10. Tako je sledilo to, kar je bilo pričakovati: večinsko je bil sprejet tudi predlog za razveljavitev prepovedi o gradnji.

Soglasno je bil sprejet občinski grb za odbojkarsko društvo Aich/Dob, kar še posebej veseli predsednika kluba in obč. sv. Daniela Thalerja ter mest. sv. Marka Trampuscha.