Nogometna zveza priporoča, da naj klubi svoje trenerje in odbornike redno šolajo v prvi pomoči. SAK je to šolanje letos prvič organiziral, izkušnje so bile zelo pozitivne.   

Kaj je treba storiti, če pride na nogometnem igrišču do nezgode ali nujnega zdravstvenega problema? 

Le malokdo je res šolan in bi vedel takoj pomagati. Zato je nogometna zveza – KFV skupno z Rdečim križem iniciirala tečaje prve pomoči v nogometnih klubih. 150 evrov plača KFV, 100 evrov prispeva klub. 

Pri SAK je 23 trenerjev, več kot polovica je ugotovila, da je zadnji tečaj že daleč nazaj, zato je prišel štiriurni tečaj Rdečega križa zelo prav. Po tečaju, na katerem je sodelovalo tudi vodstvo SAK, so bili vsi prepričani, da je treba tečaj vsako leto ponoviti. Le tako je zagotovljeno, da bo na igrišču vedno nekdo, ki je tudi šolan in ve, kaj je treba v sili narediti.

Kar se tiče splošne medicinske oskrbe, svetuje in pomaga igralcem klubski zdravnik dr. Ivan Ramšak, ki je bil svojčas igralec in trener SAK. Dr. Ramšak je tudi predsednik kuratorja SAK, ki je svetovalni organ kluba in mu vsestransko pomaga. V njem so npr. tudi dr. Marjan Sturm, Lojze Dolinar, Paco Wrolich, Stanko Gregorič ali Štefan Lesjak.