Organizator vsakoletnih kontroverznih spominskih slovesnosti pri Pliberku, ki jih je lani Avstrija prepovedala, ugovarja prodaji kmetijskih zemljišč, kjer so se odvijale te komemoracije.

Prve so o tem konec minulega tedna pisale Novosti, tednik, ki ga v Zagrebu izdaja Srbski narodni svet, torej organizacija srbske manjšine na Hrvaškem. Avtor Hrvoje Šimičević je pod naslovom Polje pri Pliberku za pašo sporočil, da se bo Častni pliberški vod (Počasni bleiburški vod) obrisal pod nosom za parcele na Libuškem polju. Tam je sredi maja ta organizacija, ki slavi ustaške žrtve druge svetovne vojne in časa po njej, vsako leto pripravljal kontroverzne komemoracije za pobitimi ustaši. Ustaše in druge, ki so bežali z njimi, so Angleži predali jugoslovanskim partizanom takoj po drugi svetovni vojni.

Zadnja leta se je na Libuškem polju na vedno bolj kvazi spominski slovesnosti zbralo več deset tisoč ljudi iz Hrvaške in iz tujine. Pokrovitelj žalnih slovesnosti je bil zadnja leta celo hrvaški parlament, torej Sabor, čeprav se je na njih zmeraj zbiralo vse večje število neonacistov. Obveljalo je celo, da je na Libuškem polju eden največjih vsakoletnih zborov skrajnih desničarjev v Evropi. Zmeraj so se tudi dogajali neofašistični in ustaški incidenti, tako da je na koncu Avstrija lansko leto prireditev prepovedala.

Sedaj pa je polje oz. livada prodana lokalnemu velikemu govedorejcu, pridelovalcu mleka. Za zdaj, dokler prodajna transakcija še ni pravnomočno končana, o tem, žal, koroški Slovenec nikakor noče govoriti v javnosti in niti ne želi, da bi zapisali njegovo ime. Od člana njegove družine smo lahko izvedeli le to, da jih kot govedorejce zanima zgolj kmetijsko zemljišče.

Kaj se je zgodilo? Častni pliberški vod se sodno bori proti prodaji livade pod Senčnim Krajem, ki naj bi postala pašnik, češ da je on pravi lastnik okoli 30 tisoč kvadratnih metrov površine. Lokalni govedorejec naj bi kupil okoli 28 tisoč kvadratnih metrov te površine za 120 tisoč evrov. Niso pa kupili dela, ki je bil tudi v ponudbi in ima pokrit oder z oltarjem, kjer so se vršile maše in politični govori. Pravna bitka traja že od avgusta 2020. Takrat je v visoki starosti umrl Ilija Abramović, ustaš in soustanovitelj Častnega pliberškega voda. Abramović, ki je po drugi svetovni vojni živel v Celovcu, je dolga leta na svoje ime kupoval kmetijska zemljišča na Libuškem polju, da bi na mestu predaje ustašev partizanom poskrbel za obširen komemoracijski prostor. Ko je pred tremi leti umrl, je vse z oporoko dedovala njegova soproga Elfriede, le polje je zapustil Častnemu pliberškemu vodu. Toda pravni zastopniki oz. skrbniki vdove so oporoko spodbijali in zahtevali, da je upravičena vsaj do polovice tega zemljišča. Avstrijsko pravosodje jim je ugodilo in zahtevalo od Častnega pliberškega voda izplačilo polovico ocenjene vrednosti, to je sto tisoč evrov. Kar pa so v vodu gladko odbili.

Za nameček, vod nikakor ni mogel dokazati, da je Abramović, sicer človek, ki je dobival minimalno pokojnino, zemljišča kupoval na njegov rovaš, saj o takšnem dogovoru ni predložil nobenega dokumenta. Vod, ki je mimogrede med postopki tudi zamudil vse pritožbene roke, je zdaj zahteval revizijo oporoke. Vse, kar naj bi bilo na njegovi strani, je le pričanje nekega bivšega notarja o tem, da je položnice za nakup zemljišč plačeval vod. Novosti pri tem pišejo, da je kupovanje zemljišč in nato še izgradnja objektov vsa ta leta potekala ob izigravanju avstrijskih oblasti. Saj so, denimo, zemljišča kupovali, čeprav v Avstriji niso bili pravna oseba, objekte pa so postavljali na kmetijskem zemljišču brez dovoljenj.

Kakorkoli, revizija postopkov – od oporoke do prodaje zemljišča – bi morala trajati leto dni. V vodu so prepričani, da jim bo uspelo in da bodo znova smeli pripravljati množične komemoracije. Lansko leto je bila na obletnico zgolj spominska maša v pliberški cerkvi. Še več, upajo, da jim bodo v Avstriji na spornem zemljišču celo dovolili postaviti muzej. No, bolj verjetno se zdi, da se bodo tam, na pašniku, poslej pasle krave mlekarice.