KPD Šmihel je minulo sredo, 3. aprila, vabilo na občni zbor. Predsednik društva ostaja Silvo Jernej, odbor šteje 25 članic in članov različnih generacij. Na občnem zboru so med drugim glasovali o spremembi imena. Od leta 1953 se je društvo imenovalo »Katoliško prosvetno društvo Šmihel«, novo ime društva je »Kulturno prosvetno društvo Šmihel«. 

Po Koroškem je kratica KPD Šmihel postala neka blagovna znamka za kvalitetno kulturno delo na podeželju, to pa na izredno visokem nivoju. Takoj nam pride na misel lutkovni festival »Cikl-Cakl« ali številne lastne gledališke in lutkovne produkcije otroških, mladinskih in odraslih skupin. V društvu so trenutno aktivne ena lutkovna in dve gledališki skupini. Poleg tega vodijo gledališko šolo s tremi razredi, ta pa uspešno deluje že petnajst let. 

Novi odbor KPD Šmihel:

Predsednik: Silvo Jernej
Podpredsednica/k: Micka Opetnik in Benjamin Butej
Tajnica: Fini Butej
Blagajničar: Andreas Wutte
Preglednika računov: Greti Gril in Albert Mesner

Občni zbor društva je bil v farni dvorani v Šmihelu, vodil ga je Štefan Merkač. »Delovanje društva je od vsega začetka usmerjeno predvsem v razvoj slovenskega jezika in kulture,« je v pozdravnem govoru dejal stari in novi predsednik Silvo Jernej. Pandemija je imela tudi vpliv na delovanje KPD Šmihel, društveniki so se prilagodili okoliščinam in mnogo prireditev izvedli pod milim nebom. »Zavedali smo se, da je pomembno ohranjati stik z našimi člani in občinstvom ter jih navdihovati s kulturnimi vsebinami tudi v težkih časih,« je pojasnil Jernej. Pandemija je dala tudi nek navdih, da je nastalo nekaj novega. Razvili so niz prireditev »s kulturo na vas« in organizirali dogodke v Dvoru, v Rinkolah ali na Rutah. 

Obnova farne dvorane

V času pandemije so začeli tudi z obnovo farne dvorane. Silvo Jernej je na občnem zboru predstavil projekt: v letih 2022 in 2023 so v hišo namestili centralno ogrevanje, obnovili vso tehniko ter vgradili akustični strop. Kupili so nove stole za dvorano, stari so bili iz leta 1970. Dvorana je dobila nov oder in adaptirali so nekaj prostorov ter za nastopajoče vgradili sanitarije brez ovir. Na zahodni strani poslopja so dogradili večnamensko sobo, obnovili tla, zamenjali okna in še bi lahko naštevali. Vsega skupaj so v farno dvorano investirali približno pol milijona evrov. Društveni blagajnik Andreas Wutte je podal poročilo o stanju društvenih financ, obnovitvena dela so lahko večinoma pokrili z javnimi podporami, društvo nima dolga, dokončni obračun obnovitvenih del pa bodo lahko šele podali, ko bo projekt docela zaključen. To naj bi se zgodilo v naslednjih mesecih. 29. junija vabijo na otvoritev obnovljene dvorane, ki je v lasti fare, društvo pa ima dolgoročno najemno pogodbo. Stari odbor je od občnega zbora dobil soglasno razrešnico.

Novo ime

Na dnevnem redu občnega zbora je bila tudi točka sprememba statutov, ime društva naj bi se po soglasnem sklepu odbornic in odbornikov iz »katoliško« spremenilo v »kulturno prosvetno društvo Šmihel«, kratica pa naj bi ostala KPD Šmihel, ki je po mnenju društvenikov postala neka »trademark«. Silvo Jernej je dejal, da o spremembi imena interno debatirajo že najmanj 15 let. Novo ime po mnenju društvenic in društvenikov bolje opisuje delovanje in namen društva, ki v prvi vrsti deluje za ohranjanje slovenske besede. Jernej: »Poimenujemo se po tem, kar je jedro in bistvo društva.« Občni zbor je preimenovanje društva potrdil z dvotretjinsko večino, nekateri člani so temu nasprotovali, med njimi šmihelski župnik Slavko Thaler in pliberški dekan Ivan Olip: »Premalo se zavedamo, da so naša društva od Zilje do Suhe ustanavljali duhovniki. Ne vidim nuje, da bi se moral pojem ‘katoliško’ odstraniti iz imena.« Za diskusijo o preimenovanju društva je izvedel tudi škof Jože Marketz. Kot je povedala Micka Opetnik, je škof izrazil razumevanje za ta korak, ker se trenutno tudi cerkev sooča s težavo, da država razmišlja o tem, da v bodoče ne bo več podpirala društev ali ustavnov, ki imajo v svojem imenu pojem katoliško. Konkretno je imenoval Katholische Sozialakademie. Poleg novega imena so na občnem zboru sklenili, da bo društvo dobilo statute, v katerih se upošteva tudi ženska oblika, na primer pri funkcijah. Za delovanje sta se društvu zahvalila Slavko Thaler in Martin Kuchling iz Krščanske kulturne zveze.

Novi odbor je bil na občnem zboru potrjen soglasno in v Šmihelu se bo nadaljevalo kulturno delo. Že ta petek (19.30) bo finisaža razstave »Prisiljena pot« umetnika Alberta Mesnerja z ogledom filma »Gegen das Vergessen« in z glasbo Emila Krištofa.