Rožeška lista je pri letošnjih volitvah kandidirala skupaj z Zelenimi pod imenom Rosegger Liste und Grüne / Rožeška lista in Zeleni (RLG). Njen glavni kandidat je bil Mirko Oraže, Silvija Obernosterer je kandidirala na drugem mestu.

RLG je osvojila en mandat in dobila 8,00 % glasov.