Pred nedavnim so predstavili projekt dvojezičnih spletnih obrazcev. Pozanimali smo se pri dvojezičnih občinah, ali jih že nudijo svojim strankam.

Pionirsko delo je pri nastajanju dvojezičnih spletnih obrazcev opravila občina Bilčovs. Od leta 2015 na občinski spletni strani ponuja 75 dvojezičnih obrazcev.  Občina Globasnica pa je  pred dvema letoma vložila pri Uradu zveznega kanclerja projekt, ki bi tehnično omogočil 89 dvojezičnih spletnih obrazcev vsem 132 koroškim občinam.

Po Bilčovsu in Globasnici dvojezične  spletne obrazce sedaj ponujajo tudi v občinah Sele in Železna Kapla – Bela. Preko občinskih spletnih strani jih lahko občani omenjenih občin koristijo tudi od doma brez vsakršnih birokratskih ovir. V vseh ostalih občinah trenutno te možnosti še nimajo.V občinah Pliberk, Rožek, Suha in Dobrla vas občani sicer že uporabljajo spletne obrazce v nemščini, medtem ko naj bi spletni obrazci v slovenščini kmalu sledili, kot so zagotovili na vprašanje Novic.

V Borovljah preko občinske spletne strani še sploh ni možno vlagati obrazcev preko spleta. Povedali so nam, da delajo na tem in da jih bodo, ko jih bodo imeli, ponujali dvojezične. V Žitari vasi in Bistrici v Rožu nam niso mogli povedati, kakšni bodo nadaljnji koraki, ker nismo mogli doseči pristojne osebe. V Šentjakobu v Rožu pa so nam povedali, da je zaradi različnih tehničnih ponudnikov ta korak trenutno težko izvedljiv. Dodali so, da bodo večjezične obrazce ponujali »gotovo v naslednjih letih« – tudi v angleščini.

Nekaj občin še ni slišalo za ponudbo

Na Bistrici pri Pliberku, v Šmarjeti v Rožu, Škocjanu in Žrelcu so nam povedali, da doslej še niso prejeli nobenih informacij. V Škocjanu trenutno to sploh še ni tema. Povedali so nam, da bi ponudili večjezične spletne obrazce tedaj, če bi se izkazalo, da je »potreba dana«, medtem ko so v Žrelcu sporočili, da je »pri njih uradni jezik nemški« in da se bodo pozanimali, če res morajo ponujati slovenske spletne obrazce.