Pretekli teden smo v NOVICAH poročali o dveh smerokazih med Velikovcem in Grebinjem pred odcepom za Kazaze, na katerih je bilo prelepljeno slovensko ime mesta Pliberk. Medtem ko smo čakali na stališče oddelka 9 koroške deželne vlade, pristojnega za ceste in mostove, smo za pojasnilo zaprosili cestnega mojstra (Straßenmeister) okraja Velikovec Wolfganga Klära.

Klär je najprej pojasnil, da sta bila oba smerokaza z dvojezičnim poimenovanjem Bleiburg | Pliberk postavljena 1. julija tega leta. V prejšnji, 42. številki, smo na podlagi informacij našega bralca Jokeja Logarja zapisali, da sta omenjena dvojezična smerokaza med Velikovcem in Grebinjem stala že kako leto in pol. Klär nadalje priznava, da je slovensko ime Pliberk prelepil potem, ko je bil opozorjen na to, da zakonodaja okraju Velikovec ne nalaga dvojezičnih smerokazov, saj ne gre za dvojezično občino. 

Zakon namreč dvojezične smerokaze predpisuje tam, kjer iz dvojezične občine vodijo v dvojezično občino. Na to so Klära opozorili kolegi iz cestnega redarstva, pa tudi občani. Po besedah pravnika Rudija Vouka sicer avstrijska  zakonodaja enojezičnim občinam na jugu Koroške nikakor ne prepoveduje postavljati dvojezičnih smerokazov v dvojezične občine. 

Cestni mojster Wolfgang Klär nadalje pojasnjuje, da je oba dvojezična smerokaza naročil sam, saj po njegovih besedah ne gre za table, katerih vsebino bi moralo presojati in potrjevati okrajno glavarstvo. Pravi, da sta smerokaza zamenjala več kot 30 let stare enojezične smerokaze in da je šlo pri naročilu za pomoto. Ko so ga kolegi in občani opozorili, da dvojezičen smerokaz Bleiburg I Pliberk za okraj Velikovec ni izrecno zapovedan v zakonu, je sam s prelepljenjem popravil svojo napako. Dodaja, da ne goji kakega odpora do vidne dvojezičnosti in da mu je zelo žal, če je koga prizadel, saj to nikakor ni bil njegov namen. V iskrenost opravičila verjamemo in ga sprejemamo, čuden priokus pa vseeno ostaja. Tudi zaradi tega, ker ni lahko sprejeti, da je dvojezičnost kjerkoli lahko po pomoti ali celo napaka. 

Pojasnila, ki smo jih dobili od oddelka 9 koroške deželne vlade oziroma od ing. mag. Margit Schneider, so praktično identična s tistimi cestnega mojstra Wolfganga Klära. Edina razlika v odgovoru Schneiderjeve NOVICAM je v njeni formulaciji, da je bila »izvršna oblast (v originalu Exekutive)« tista, ki je »cestno redarstvo Velikovec opozorila, da napis na novih smerokazih ne ustreza napisu na starih smerokazih, ki so bili zamenjani«. Novi, prelepljeni dvojezični smerokazi v okraju Velikovec pa bodo zamenjani s še novejšimi enojezičnimi, saj »polepljeni smerokazi ne ustrezajo standardom«.