Študentke in študenti celovške univerze so prejeli sporočilo rektorja Oliverja Vitoucha, v katerem je z jasnimi besedami zapisal, da bo od srede, 10. 11. 2021, za študentke in študente pri prestopu praga univerze veljalo pravilo »2G«.
Dan pred uveljavitvijo novega pravila so protestniki in protestnice pred glavnim vhodom univerze prižgali sveče. Iniciativa za protestno akcijo je prišla s strani svobodnjaške mladine (Freiheitliche Jugend). Predstavniki ÖH pozivajo k cepljenju, ne soglašajo pa z načinom, kako je rektor Vitouch razglasil nove ukrepe. 
Na socialnih omrežjih so pojasnili, da bodo v naslednjih dneh še govorili z rektorjem. Z novimi ukrepi soglašajo predstavniki študentske stranke PLUS. Zanimalo nas je, kako te ukrepe sprejemajo študentke in študenti. 

Kristina Kragelj

Težko mi je dati izjavo, ker je trenutno zelo težka situacija za vse. Osebno sem za cepljenje, ker mislim, da je to zaenkrat edina pot, preko katere se lahko vsi vrnemo v »staro življenje«, študentke in študentje pa na univerzo. Zaenkrat je to edina pot do kvalitetne izobrazbe, ki so jo prejele tudi generacije pred nami. Če prav razumem, kaj je bil rektorjev namen, se mi njegovo ravnanje kljub temu ne zdi pravilno, saj dopušča samo eno možnost. V svojem mailu ni upošteval tistih, ki se iz osebnih razlogov nočejo cepiti ali pa se iz zdravstvenih razlogov ne morejo. Ta stroga delitev na »cepljeni« in »necepljeni« žal samo še bolj razdvaja družbo. Osebno menim, da je naša naloga v teh posebnih časih ta, da poskušamo razumeti vsa stališča, obe strani. Najti je treba konkretne rešitve za celotno družbo in ne le za eno skupino. Ta naloga je seveda zelo težka in tega naš rektor mogoče ni želel ali (še) ni uspel urediti.


Laura Dunja Kaiser

Razumljivo je, da mora univerza kot institucija ukrepati čim hitreje, še posebej v času korone oz. svetovne pandemije. Vendar mora dovoliti vsakemu študentu dostop do univerze. Ideja s pravilom 2,5G se mi zdi sprejemljiva in je dobra rešitev za vse študente. Razmere družbo delijo, ne glede na cepljene, prebolele ali testirane. Vsak ima pravico, da se sam odloči, katera je pravilna pot. Sama sem cepljena in to odločitev sem sprejela sama zase. Nekatere kolegice in kolegi niso cepljeni ali preboleli. Razumem njihovo razburjenost zaradi odločitve pravila 2G, ki je bila zelo nenadoma napovedana. Tri semestre smo študentje imeli pouk po spletu. Mislim, da to ni dolgoročna rešitev, ker so socialni stiki in izmenjave s študentkami in študenti v živo zelo pomembni. Mnenja sem, da mora obstajati prost dostop do visokega šolstva za vse, brez vsakih pomanjkljivosti.


Fabian Hribernig

Menim, da so zdaj sprejeti ukrepi upravičeni, če si ogledamo trenutne razmere v zvezi z okužbami v Avstriji in splošne ukrepe zvezne vlade. Vendar pa ni bilo mogoče s strani rektorja v tem kratkem času najti pravil za necepljene osebe. Zato ni jasno, kakšen bo pouk v prihodnosti ali kako bodo študentke in študenti, ki niso cepljeni, imeli dostop do knjižnice.