Politične organizacije narodne skupnosti smo vprašali za volilna pirporočila ob bližajočih se deželnozborskih volitvah. Na vprašanje, komu bodo predsedniki organizacij zaupali svoj glas, je odgovoril samo Manuel Jug, sam kandidat na listi SPÖ.

Narodni svet koroških Slovencev… 

Predsednik NSKS Valentin Inzko

…je v preteklosti vedno zastopal najvišjo politično avtonomijo narodne skupnosti, to je samostojno nastopanje. Krivični volilni red po izrednem uspehu Pavla Apovnika, ki je le za las zgrešil vstop v deželni zbor, je v zadnjih desetletjih samostojno kandidaturo več ali manj preprečil v škodo narodne skupnosti.

Izrecnih priporočil Narodni svet zato tudi za letošnje deželnozborske volitve ne daje. Med tremi vidnimi kandidati, ki kandidirajo pri raznih strankah (Manuel Jug pri socialdemokratih na 19. mestu z možnostjo napredovanja, Franc Jožef na četrtem mestu pri Team Kärnten in Olga Voglauer na prvem mestu pri Zelenih) priporočamo tistega kandidata/kandidatinjo, ki bo imel/a v narodnostnih zadevah največ možnosti avtonomnega in samostojnega odločanja.


Enotna lista

Predsednik EL Gabriel Hribar

…kot samostojno politično gibanje slovenske narodne skupnosti ne bo podprla nobene od strank, ki nastopajo na prihajajočih deželnozborskih volitvah, in tudi ne bo dala nobenih volilnih priporočil. Naši podporniki in volivci na lokalni ravni se bodo sami odločili, katera stranka in kateri kandidati se bodo v prihodnjem zakonodajnem obdobju zavzemali za interese narodne skupnosti ter za potrebe prebivalstva na podeželju. 

Naše upanje je, da bodo kandidati in kandidatke, ki pripadajo narodni skupnosti, lahko dosegli veliko pozitivnega za enakopravno sožitje in krepitev južno-koroške regije. ENOTNA LISTA zato želi vsem kandidatkam in kandidatom, ki se zavzemajo v prid temu cilju, vse najboljše na prihajajočih deželnozborskih volitvah!


SKS-Skupnost koroških Slovencev in Slovenk

Predsednik SKS Bernard Sadovnik

Ob deželnozborskih volitvah poziva SKS-Skupnost koroških Slovencev in Slovenk vse volilke in volilce, da se poslužijo volilne pravice. Kot krovna nadstranska narodnopolitična organizacija SKS ne želi podati volilnega priporočila. Priporoča pa, da pri pretresu svoje odločitve upoštevate tudi doslejšnje drže in dejanja strank in glavnih kandidatov in kandidatk za pravice slovenske narodne skupnosti. Opozarjamo na razveseljivo dejstvo, da so uvrščeni na volilnih listah nekaterih strank tudi kandidatke in kandidati iz vrst slovenske narodne skupnosti.


ZSO – Zveza slovenskih organzacij…

Predsednik ZSO Manuel Jug

…kot nadstrankarska, krovna organizacija tudi tokrat ne daje direktnega volilnega priporočila. Pomembno se nam zdi, da bi se pot konstruktivnega vzdušja na Koroškem nadaljevala in da bi dežela še naprej imela posluh in pripravljenost, da izboljša položaj slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Peter Kaiser je velik prijatelj naše narodne skupnosti in je dokazal, da mu je narodna skupnost in slovenščina v deželi važna. V ZSO pozivamo, da se naj krepijo vse tiste sile, ki so pripravljene delati in ustvarjati v smislu koroških Slovencev in Slovenk ter naših društev. Zavedati se moramo, da imamo vsi skupaj, tudi nova deželna vlada, odgovornost, da skrbimo za krepitev in ohranitev slovenskega jezika. 

Manuel Jug, osebno: 

Ni presenetljivo, da bom na nedeljskih deželnozborskih volitvah podprl SPÖ z deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem, ker tudi kandidiram na listi SPÖ in ker si želim, da se bo dobra pot dežele Koroške nadaljevala tudi v prihodnjem mandatnem obdobju.