Dunaj Vladni sporazum na področju vseh avstrijskih manjšin je prvi velik korak v pravilno smer, je pozdravil predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) ter podpredsednik Sosveta za slovensko narodno skupnost, župan Bernard Sadovnik, pred nastopom nove vladne koalicije vladni sporazum na področju varstva avstrijskih manjšin. Predvsem na po dročju financiranja vseh avstrijskih manjšin si Sadovnik pričakuje najmanj podvojitev doslejšnjih podpor avstrijske zvezne vlade ter zagotovitev upoštevanja letnega indeksa. Zagotovitev kakovosti ter pospeševanje in izoblikovanje dvojezičnega varstva otrok ter dvojezičnih vrtcev je prioritetnega pomena. Predvsem pa bo potrebno, da bodo vzpostavljeni pravni in finančni okviri za dvojezično izobraževanje in šolstvo v urbanih centrih, kot sta Dunaj (tam med drugim šola Komensky) in Gradec.

Sadovnik je izjavo ob začetku novega leta sklenil z ugotovitvijo, da je vprašanje modernizacije zastopstva narodnih manjšin sicer izključna zadeva posameznih avstrijskih narodnih skupnosti, kljub temu pa da bi bilo pomembno, da se krepi delovanje sosveta in omogočijo pravni okviri za Konferenco predsednikov in podpredsednikov sosvetov vseh avstrijskih manjšin.