Dunaj Predsedstvo sosveta za slovensko narodno skupnost pri Uradu zveznega kanclerja je v novi periodi prevzel predsednik zbora narodnih predstavnikov Narodnega sveta (NSKS) Nanti Olip. Olip od novega državnega zbora in nove zvezne vlade pričakuje pozitivne premike, saj so na položaju tudi ljudje, ki poznajo vprašanja manjšin. Predstavniške organizacije slovenske narodne skupnosti na Koroškem bodo

kot sogovornice in sogovornike imele tudi osebnosti, ki prihajajo iz vrst narodnih skupnosti in iz lastnih izkušenj poznajo poglavitna prizadevanja za uresničevanje narodnostnih pravic in njihovih zahtev. Ob oceni aktualnih izzivov predsednik sosveta opozarja še posebej na poglavje vzgoje. Ob napovedi povišanja podpor, poglavju, ki spremlja narodne skupnosti že desetletja, predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost Olip opozarja na celotno poglavje vzgoje in izobraževanja in pričakuje, da bo nova vlada z zakoni in drugimi oprijemi zagotovila izobraževanje v jezikih narodnih skupnosti – od otroškega vrtca do univerze. Olip je naložil dolžnosti in obveznosti tudi predstavniškim organizacijam avstrijskih narodnih skupnosti. V tem pogledu še posebej glede na poglavje, ki se nanaša na ustanovitev delovne skupine za preverjanje oblik modernizacije zastopstva.