Na prireditvi Tischler-Trophy 2022 je letos sodelovalo osem šol – tri gimnazije in pet srednjih šol. Učenke in učenci v starosti od 12 do 14 let so iz letev (2 x 2 cm, dolžina 2 m), desk in plošč načrtovali in izdelali objekt, ob tem pa spoznali mizarski poklic. Ob strani so jim stali mizarski mojstri, jim svetovali in jih pri delu podpirali. S to akcijo želi obrtniško združenje mizarjev mladim približati ta poklic. Morda bo kdo od tekmovalcev spoznal svoje talente in postal mizar/mizarka?

8. junija so v vrbskem Casineumu slovesno razglasili najboljše izdelke, za glasbeni okvir, moderacijo in medijsko predstavitev pa je poskrbel radio Antenne Kärnten. Mlade obiskovalce, njihove učiteljice in učitelje ter mizarske mentorje sta nagovorila predsednik obrtniškega združenja mizarjev Valentin Lobnik in predsed-nik deželnega zbora Reinhard Rohr.

Srednja šola Pliberk (design, 1. mesto)

Sodelujoči razredi so se potegovali za nagrade v kategorijah dizajn, material in ideja. Po mnenju strokovne komisije je najboljši objekt v kategoriji dizajn izdelal razred 3B srednje šole Pliberk. Učenci so povedali, da so izdelali »hill-out« objekt v obliki jabolka, saj jabolko simbolizira njihovo iPad-šolo, kjer se učijo različne jezike, to pa se zrcali v večjezičnem imenu objekta Comodo-japka-couch. V kategoriji material je zmagala srednja šola Grebinj, v kategoriji Ideja pa alpsko-jadranska gimnazija iz Velikovca. Publika je po spletu največ glasov oddala za izdelek srednje šole Sinča vas.


Srednja šola, Pliberk

Christine Meklin-Sum­nitsch: Pomembno je, da dijaki v fazi poklicne orientacije spoznajo tudi obrtniške poklice. Nadarjeni so na različnih področjih, vendar si nekaterih stvari še ne upajo. Lepo je bilo videti, kako so uživali pri razvijanju idej in pri praktičnem delu. Veseli me, da so predvsem dekleta odkrila svoje spretnosti, saj so se lahko preizkusila na novem področju in z novimi napravami. Upam, da si bodo izbrala poklic, ki jim daje krila, četudi gre morda za t. i. »moški« poklic. 

Manca Rebula: Izvedeli smo za razpis projekta, pa smo se prijavili. Razred sem spremljala kot razredničarka in učiteljica tehnične vzgoje. Imamo zelo dobro opremljeno učilnico za tehnični pouk, nekaj aparatov nam je prinesel tudi mizarski mojster Broman, tako da smo ustvarili dobre delovne pogoje in se res veliko naučili.

Johannes Broman: Letos sem prvič sodeloval pri akciji Tischler-Trophy. Bilo je zelo lepo doživetje, saj so učenke in učenci imeli veliko kreativnih idej, dokončno pa smo razvili idejo jabolka.


Reinhard Rohr, predsednik koroškega deželnega zbora

Dandanes ima poklic mizarja – tako kot številne druge obrti – plodna oz. »zlata« tla. To je odlična priložnost za vse, ki želijo kreativen poklic. Mizarka/mizar dela z naravnim materialom, kar vzbuja prijetno počutje, dopušča veliko lastne kreativnosti in razveseljuje stranke. Na Koroškem imamo odlično izobraževalno ponudbo, ki jo podpirajo mizarski in drugi mojstri, saj je pomembno, da se mladi učijo tudi iz prakse.


Valentin Lobnik, predsednik obrtniškega združenja mizarjev

 Mladi so me z izdelki in z današnjim nastopom zelo navdušili. Vesel sem, da smo se odločili za prireditev Tischler-Trophy. Casineum v Vrbi je primeren okvir za razstavo objektov, poskrbeli so za kulinarično pogostitev, tako da se šolarji počutijo počaščene, kar so si vsekakor zaslužili.