Kakor ste verjetno že zaznali, je tokratni izdaji Novic priložen šolski časopis Podmornica. Marsikatera generacija je v preteklosti izdala svoj šolski časopis in si nabrala prve izkušnje na medijskem področju. Imena dijaških časopisov so se iz generacije v generacijo spreminjala ali tudi ponovno uporabila, namen pa je vseskozi ostajal enak. Skupek tiskanih besed v lastnem šolskem glasilu je za vsako generacijo mladih predvsem izraz možnosti, da lahko izrazijo svoj pogled na svet in da predstavijo aktualne teme mladih širšemu krogu ljudi – v tem primeru ste to vi, drage bralke in bralci.  

To, kar držite v rokah, ni nekaj samoumevnega, temveč je končni izdelek samostojnega dela zagnane mladine. V prostem času je izdelala svoj časopis, ki vsebuje zanimive in odkrito obravnavane teme. Pri odprtih vprašanjih smo jim pri nastajanju časopisa stali ob strani grafična oblikovalka Nadja Bučovnik, profesorja na Inštitutu za slavistiko Univerze v Celovcu dr. Nataša Hribar in dr. Peter Svetina ter uredništvo tednika Novice. 

Ponosne urednice in urednik

Dijaki in dijakinje so tudi po napornih šolskih dneh prihajali na uredništvo Novic in po več ur delali na časopisu pod mentorstvom Simona Rustie. Lepo je bilo spremljati viden napredek iz tedna v teden. Na eni strani so se polnile posamične strani časopisa, na drugi strani pa se je širilo znanje, saj so na lastno pest spoznavali programe za oblikovanje in se soočali z rabo jezika na različnih ravneh. 

Mladi so začasno prevzeli uredništvo Novic.

Vedno spet so pri nastajanju naleteli na nove izzive, s katerimi so se morali samostojno spopadati in najti rešitve. Samostojno reševanje problemov prištevamo k najvišji ravni učenja. Prav tovrstno pridobivanje znanja pa je tudi namen časopisa. 

Na tem mestu lahko le še zaželimo prijetno branje in s strani uredništva Novic izrečemo pohvalo vsem dijakinjam in dijakom, ki so omogočili, da se je Podmornica po šestih letih zopet dvignila na površje in se ni izgubila nekje na dnu morja, kot so nekateri že trdili.