Projekt M.A.J. Slovenske gospodarske zveze je na pobudo Feliksa Wieserja zaživel pred petimi leti, namenjen pa je mladim iz regije Alpe-Jadran med 17. in 35. letom starosti. V Pliberku so se 29. in 30. aprila na prvem srečanju v tem letu slovenskogovoreči mladi iz Italije, Hrvaške in Avstrije poglabljali v blockchain tehnologijo, kriptovalute in NFT-je. 

Tokratnega srečanja so se udeležili učenci slovenskega pouka na gimnaziji Varaždin, dijaki Državnega tehničnega zavoda Žige Zoisa iz Trsta, dijaki Trgovske akademije iz Celovca, pa tudi koroška mladina, ki pozna projekt M.A.J. Dopoldne in popoldne so se v petek na delavnici pod vodstvom pravnice in strokovnjakinje na področju kriptovalut Anje Blaj poglabljali v tehnologije za rudarjenje (mining) kriptovalut, pa tudi v ustvarjanje NFT-jev (Non-fungible Token, to so nezamenljivi žetoni), in trgovanje z njimi. Temo delavnice je izbrala mladina na srečanju v okviru projekta M.A.J., ki je lani potekalo na Reki (Hrvaška). 

Za organizacijo projekta M.A.J. pri SGZ skrbi Vesna Hodnik Nikolić (levo). Anja Blaj (desno) vodi Blockchain Think Tank Slovenija. Pravnica s poglobljenim poznavanjem digitalne ekonomije in informacijskih tehnologij zaradi»njihove volatilnosti« svetuje razpršitev naložb v kriptovalute oziroma svari pred tem, da bi se zanašali na eno samo kriptovaluto.

V petek popoldne je mlade pozdravil Benjamin Wakounig, predsednik SGZ, po zaključku delavnice z Anjo Blaj pa jim je Marko Loibnegger, generalni tajnik Slovenske športne zveze, predstavil projekt Europeada. V soboto so se mladi odpravili kolesarit po nekdanjih rud-niških jaških v drobovju Pece. 

Mladi so se srečali v okviru projekta Mladi Alpe-Jadran (M.A.J.) Šlo je za prvo srečanje v tem letu, sledila bodo še štiri. Projekt M.A.J. v celoti financira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, projektni partnerji pa so Slovenska gospodarska zveza (SGZ (Avstrija), Zveza slovenskih društev na Hrvaškem, Slovensko deželno gospodarsko združenje (Italija) in Razvojna agencija slovenska krajina(Madžarska). 


Blockchain za telebane

Anji Blaj pa je bilo težko slediti Tomažu Verdevu, telebanu na področju novih tehnologij. Novinar pa si je dal od potrpežljive sogovornice pojasniti vsaj enega od pojmov, za katere je šlo na delavnici. Pri blockchain tehnologiji gre za tehnologijo v ozadju rudarjenja kriptovalut. Blockchain je zaporedje podatkovnih blokov o določeni spletni transakciji. Ti podatkovni bloki so kriptografsko zaščiteni in so med seboj povezani v verige podatkov o predhodnem bloku podatkov, datumu, času in znesku posamezne transakcije. Obstaja več vrst blockhain tehnologij, razlikujejo se glede na to, ali gre za javno, decentralno omrežje brez vrhovne instance (tako recimo deluje tehnologija v ozadju kriptovalute Bitcoin) ali pa za privatno omrežje, kjer so vrhovna instanca privatni lastniki ali konzorcij lastnikov.