V četrtek, 28. oktobra 2021, je Klub prijateljev lova, strokovno in stanovsko zastopstvo slovenskih lovk in lovcev v Avstriji, imel v KD Pliberk svoj redni občni zbor.

Po minuti molka za preminule člane Kluba prijateljev lova, imenoma sta bila omenjena podpredsednik Folti Hartmann in Kapelčan Franc Uršic, je predsednik Janez Kaiser podal delovno poročilo za preteklo mandatno dobo, ki je odražalo dejavnost društva, možno v protikoronskih pogojih. Klub je v KD Pliberk priredil odmevno predavanje o volku, vidri in bobru, izvedel dve lovski streljanji pri Štihu v Pliberku in se z Lovsko zvezo Slovenije menil o tesnejšem sodelovanju z zamejskima lovskima organizacijama, Klubom prijateljev lova ter društvom Doberdob v Furlaniji-Julijski krajini. Zaradi korone so odpadli tudi jesenski lovi. Vsekakor je Klub članicam in članom priskrbel protikoronsko masko.

Vse od ustanovitve Kluba leta 1964 je Mara Pradetto, hči ustanovitelja Kluba Karla Prušnika-Gašperja, bila odbornica in je izredno vestno skrbela za njegove finančne temelje. V četrtek je to nalogo predala doslejšnjemu namestniku Ernestu Blajsu. Mara Pradetto je poudarila potrebo vključevanja mladih lovk in lovcev v Klub ter njegov povezovalni pomen v alpsko-jadranskem prostoru. 

Odbornice in odborniki KPL

Predvsem pa je potrebna tudi jezikovna izobrazba, ki jo nudi strokovni list Lovec. Predsednik Janez Kaiser se je Mari Pradetto s šopkom rož zahvalil za opravljeno delo in poslanstvo in ji zaželel obilo zdravja ter veselja pri lovu.

Pri volitvah je Janez Kaiser ponovno in soglasno bil izvoljen za predsednika. Za podpredsednike so navzoči članice in članice potrdili Aleksandra Maka, Maria Fratschka in Valentina Šumnika, tajnika pa sta Jurij Mandl in Franc Wakounig.

V razpravi so članice in člani navrgli vrsto tem in vprašanj, ki bodo pomemben del prihodnjih delovnih težišč Kluba. To so vprašanja in točke kot vključevanje mladine v Klub, nadaljnja in dodatna izobraževanja članov, oblike prekomejnega sodelovanja v duhu skupnega slovenskega kulturnega prostora, vplivi družbenih in podnebnih sprememb na lov in odnos do njega. Razprava je bila temu primerno živahna.