V petek, 30. junija 2023, je 16 članov Kluba prijateljev lova, strokovnega in stanovskega zastopstva slovenskih lovk in lovcev v Avstriji, med njimi ena lovka, v Ljubljani prejelo spričevala o opravljenem lovskem izpitu in so tako postali polnopravni člani Lovske zveze Slovenije.

Pot do tega statusa je bila dolga in pomembno vlogo je pri tem odigral Klub prijateljev lova, ustanovljen leta 1964 na pobudo Karla Prušnika- Gašperja. Kajti od svoje ustanovitve naprej se Klub pojmuje tudi kot živa vez med lovci v alpsko-jadranskem prostoru in kot aktiven ter tvoren sooblikovalec stikov med njihovimi uradnimi združenji, predvsem med Koroškim lovstvom/Kärn­tner Jägerschaft, Lovsko zvezo Slovenije in tudi Društvom »Doberdob«, ki združuje slovenske lovke in lovce v Furlaniji-Julijski krajini. 

Zadnje pravno-formalne ovire za polnopravno članstvo zamejskih Slovencev v Lovski zvezi Slovenije LZS je odpravil Državni zbor Republike Slovenije 29. 4. 2020 z dopolnjenim »Zakonom o divjadi in lovstvu«. Pogoj za nostrifikacijo  koroških lovskih spričeval in polnopravno članstvo v LZS je opravljen izpit pred strokovno komisijo LZS o pravnih podlagah slovenskega lovstva. Člani Kluba prijateljev lova so seveda vsi včlanjeni v Koroško lov­stvo/Kärntner Jägerschaft.

Po dolgih pripravah in temeljitem študiju pravnih podlag LZS je šestnajsterica koroških lovcev 25. maja in 1. junija 2023 pred strokovno komisijo pod predsedstvom dr. Nataše Oven, pravno referentko LZS, uspešno opravila predpisani izpit. Strokovno komisijo je določilo pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Svečana podelitev spričeval je bila na sedežu Lovske zveze Slovenije, Župančičeva 9 v Ljubljani. Predsednik LZS mag. Lado Bradač, ki je spričevala podelil ob asistenci izpitne komisarke dr. Nataše Oven in predsednika KPL Janeza Kaiserja, je čestital za opravljeni izpit in za sprejem v vrste LZS. Hkrati je poudaril pomen prekomejnega združevanja slovenskih lovk in lovcev in sploh tudi važnost prekomejnega sodelovanja med lovskimi zvezami posameznih dežel. Tozadevno je izrecno poudaril vlogo Kluba pri teh prizadevanjih, kar se odraža v skupnih, tudi evropskih projektih, na primer trijezičnem lovskem slovarju »Lov v treh jezikih«. 

Predsednik lovcev je ponosen

Janez Kaiser, predsednik Kluba prijateljev lova in gonilna sila polnopravnega članstva v LZS, je ponosno ugotovil, »da smo dosegli enakost z lovci v Sloveniji«. Zahvalil se je ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uradu za Slovence po svetu, Lovski zvezi Slovenije in vsem tistim lovcem, ki so vseskozi podpirali ta korak. Posebej je omenil pokojnega dolgoletnega predsed­nika Kluba Frica Mirka Kumra, ki si je vseskozi prizadeval za sprejem v članstvo LZS. 

Lovski izpit so opravili: Gerlinde Blajs-Nadrag, Ernest Blajs, Valentin Božič ml., Valentin Božič star., Marjan Čik, Mitja Einspieler, Janez Kaiser, Peter Klemenc, Blaž Kordesch, Hubert Kordež, Jurij Mandl, Maks Prutej, Leopold Prutej, Valentin Šumnik, Silvo Tischler in Franc Wakounig.

Valentin Božič

Valentin Božič je najstarejši, ki je opravil izpit: Ko leta ne štejejo, ampak le želja po znanju

S triinosemdesetimi (83) leti je Valentin Božič, po domače Pajenk v Globasnici, zdaleč najstarejši član Kluba prijateljev lova, ki se je nedavno uspešno spoprijel s pravno materijo in izzivom zahtevnega lovskega izpita pred strokovno izpitno žirijo, da pridobi tudi slovensko lovsko karto in postane polnopraven član LZS. Folta ne poznamo le kot vzor pravičnega lovca, temveč tudi kot vnetega pevca in vsestranskega kulturnika, daleč naokoli pa je znan tudi po svoji tehnični žilici in da vsakomur rad pomaga. V Klub prijateljev lova se je včlanil že v rosni mladosti, takoj po opravljenem lovskem izpitu in je odtlej njegov odbornik. V imenu Kluba prijateljev lova in tudi krajevne Lovske družbe Globasnica Foltu Božiču iskreno čestitamo za opravljen lovski izpit in mu želimo zdravja, dober pogled in ravne cevi. Lovski zdravo!