Lansko leto oktobra ob 100. obletnici koroškega plebiscita je bila v okviru projekta CarinthiJa2020 uprizorjena predstava »priti oditi ostati« v režiji Mire Stadler in produkciji Kulturnega društva Barba. Odigrale so jo igralke Lena Kalisch, Jana Thomaschütz in Lara Vouk v Šentjakobu v Rožu, delo pa je pomenilo režiserkin prvenec na Koroškem. Igralke so na premieri nastopile »v podajanju nemško-slovenskih misli z mešanico no-stalgične zasanjanosti in jeznoritega obupa brez miselne zavrtosti«, je po ogledu predstave za Novice zapisal Bojan Wakounig. 

Ustvarjalci so zapisali, da se bo »z uporabo različnih gledaliških sredstev, intervjujev, pogovorov ali besedilnih vrst razvil večer, ki bo občinstvo popeljal skozi sfere domotožja, dojemanja tujine in hrepenenja, pri tem pa odprl številna nova vprašanja, vendar bo le na nekatera od njih tudi odgovoril«. Tema, ki je obravnavana v predstavi, je »iskanje pravega prostora v vesolju« in se povezuje s tujino, prihajanjem, odhajanjem, ostajanjem – domotožjem in hrepenenjem. Ustvarili so besedni kolaž intervjujev z umetnicami, ki so se izselile iz Koroške ali se preselile na Koroško. Katera bremena, pomisleke, katere preživetvene poteze in življenjske sloge imajo te osebe? Pojme »domovina«, »tujina« in »meja« lahko razumemo zelo različno. Mogoče jih je opredeliti tako z geografskega vidika kot tudi z mnogo drugih vidikov – jezikovnega, sociološkega, spolnega, kulturnega, etničnega. Kljub tem opredelitvam je lahko posameznikovo razumevanje svojevrstno, povezano z lastno identiteto in iskanjem svojega prostora pod soncem, kar je osrednja tema predstave. Te posameznice so tiste ženske, ki so ostale, tiste, ki so se na novo priselile, tudi tiste, ki so odšle, a so se želele vrniti. Soustvarjalca predstave sta scenograf Andrej Rutar, ki v besedilu vidi univerzalno veljavnost, ter Nikolaj Grilc Efendi, ki z melanholičnimi kompozicijami daje predstavi bolj resnobno protiutež; oba sta koroška migranta na Dunaju.

Letos bo ponovitev gledališke predstave »priti oditi ostati« v Kulturnem domu Pliberk v petek, 12. novembra 2021, in v soboto, 13. novembra 2021, oba dneva ob 20. uri. Prisrčno vabljeni.