Konec julija so se ob Klopinjskem jezeru srečali maturantke in maturantje 8.a razreda, matura 1976. Vmes je preteklo 45 let. Absolventi tega letnika so nastopili službe in so med drugim dosegli izredne poklicne uspehe v privatnem gospodarstvu, pedagogiki, bančništvu, dušnem pastirstvu, medicini, visoki mednarodni diplomaciji in finančnem ministrstvu. Zahvala maturantk in maturantov velja v posebni meri tudi njihovemu bivšemu razredniku prof. Francu Davidu, kateremu po tej poti želijo obilo zdravja. Izrazili so željo, da bi bila srečanja v bodoče pogostejša in da bi bilo skupno srečanje s paralelnim razredom 8.b, katerega razrednik je bil bivši ravnatelj prof. Jože Wakounig.