V četrtek, 29. februarja, se v zgornjih prostorih Ljudskega doma zaključuje fotografska in literarna razstava »… z gozdom preraščeno«. Razstava DelavniceMuzej, ki so jo pri­pravile Elena Messner, Tina Perisutti in Dana Rausch, govori o leta 1943 ustanovljeni »podružnici« koncentracijskega taborišča Mauthausen na obeh straneh Ljubelja. Kustosinje razstave si z njo želijo sprožiti razpravo o gradnji podobnega muzeja, kakršen je na južni strani, tudi na severu Ljubelja. Na finisaži 29. februarja sodelujejo Jana Babšek, direktorica muzeja Tržič, zgodovinar Peter Pirker, Mitja Rovšek iz SPZ, moderirala bo Angela Wieser. Julia Jost bo brala iz svojega novega romana, Jurij Rausch bo pel in citiral iz knjige Janka Tišlerja ter Jožeta Rovška.

Kot pravi Sissi Rausch, predsednica društva DelavnicaMuzej, si je doslej razstavo ogledalo »okoli 100 ljudi, večinoma domačinov iz okolice Ljubelja, pa tudi s severne Koroške, kjer marsikdo ne ve, da je na Ljubelju deloval kacet«. Fotografski del razstave temelji na fotografijah ostankov taborišča, ki jih je lani poleti na Ljubelju posnela Dana Rausch. Te fotografije so bile v Linzu obdelane s tehniko risografije, »zaradi česar so videti starejše, kot dejansko so«. Posebnost razstave so nizko postavljeni eksponati, »do katerih se moraš skloniti kot med brskanjem za ostanki taborišča v travi«. Najbolj zloglasni zločinec, ki je deloval na Ljubelju, je bil taboriščni zdravnik, morilec z injekcijami Siegfried Ramsauer, po vojni spoštovan zdravnik v Celovcu.