Celovec Krščanska kulturna zveza, goriška Zveza slovenske katoliške prosvete in Slovenska prosveta iz Trsta so letos poskrbele za bogat in odmeven prireditveni niz na Koroškem.

Od ­političnega omizja v celovški Mohorjevi, prek skupnega nastopa kulturnikov z rojaki iz Gorice na prireditvi Dober večer, sosed v Borovljah in nastopa Dramskega odseka PD Štandrež s komedijo Bosa v parku v Selah, do petja cerkvenega zbora iz Ukev pri maši na Ziljski Bistrici in odprtja razstave o patru Stanislavu Škrabcu v knjižnici Univerze Alpe-Jadran v Celovcu je segal lok imenitnih kulturnih impulzov, ki so z njimi primorski Slovenci presenetili na Koroškem. V okviru letošnjih Primorskih dnevov na Koroškem sta tudi mdr. slovenski založbi v Italiji, založba Mladika in Goriška Mohorjeva družba, predstavili dve knjigi o dveh slovenskih ustvarjalcih, ki sta vsak na svojem področju močno zaznamovala slovensko skupnost v Italiji – monografijo literarnega zgodovinarja Franceta Pibernika o pisatelju Alojzu Rebuli (Goriška Mohorjeva družba) ter knjigo o delih slikarja Franceta Kralja – Cerkvene poslikave na Tržaškem, Goriškem in v Kanalski dolini. Prav slednja, ki je izšla pri Mladiki, utegne biti še posebej zanimiva za koroške bralce, saj je Kralj poslikal notranjost cerkve na Svetih Višarjih.

Slikar Tone Kralj, poznan tudi po ilustracijah Martina Krpana, se je rodil leta 1900 v Zagorici pri Dobrepolju na Dolenjskem, na poseben način pa se je vpisal v kulturno zgodovino Slovencev na Primorskem, »saj se je Primorski posvetil v času njene najtemnejše zgodovine in ji ostal zvest do smrti,« kakor je zapisala avtorica monografije Verena Koršič Zorn. Knjiga, ki je izšla dvojezično, slovensko in italijansko, predstavlja cerkvene poslikave Toneta Kralja na tistem delu Primorske, ki je bil po drugi svetovni vojni dodeljen Italiji. Gre za sedem cerkva, tri (Svete Višarje, Katinara, Pevma) je Kralj poslikal med obema vojnama v času fašistične oblasti. Te »duhovno povezuje skupni imenovalec, trpljenje in upanje na rešitev, podton sicer med seboj razlikujočih se ikonografskih motivov.« Tako je na primer z motiviko križevega pota na Višarje romarjem »naložil vse skrbi slovenskih ljudi ob genocidnem obnašanju italijanske fašistične politike, ki je v času višarske poslikave že zaprla vse slovenske šole, prepovedala slovenski jezik in celo iz cerkva izgnala slovenski jezik.«


Verena Koršič Zorn
Tone Kralj – Cerkvene poslikave na Tržaškem, Goriškem in v Kanalski dolini
Goriška Mohorjeva družba
ISBN: 978-88-96632-68-0
Cena: 38 evrov