Letošnjega Prešernovega  dneva se spominjamo v naših delovnih prostorih, ki jih po gostoljubnosti Inštituta za avstrijske vede koristimo za naše tedenske prireditve. Naša kolektivna hvaležnost je brez pretiravanja izraz srčne kulture.

To velja tudi za naš aktivni doprinos skupnemu slovenskemu kulturnemu prostoru, ki seže daleč preko zgodovinskih naselitvenih pokrajin slovenskega naroda, ker je prisoten povsod tam, kjer živijo njegovi ustvarjalci in ustvarjalke na literarnem, glasbenem, znanstvenem ali drugem področju: v našem primeru so to pesnica Cvetka Lipuš iz Salzburga, književnik Vid Sagadin iz Notranjih goric pri Vrhniki in glasbenici-komponistki Mira in Sara Gregorič z Dunaja, ki ga ima ugledni pisatelj in literarni zgodovinar Matjaž Kmecl za »drugi kulturni center Slovencev«.

Praznovanje Prešernovega dneva nas zato kot ustanovo še posebej obvezuje, ker je Prešeren na Dunaju bival kot študent in nas na njegovo prisotnost že več kot pol stoletja spominja plošča na uradni stavbi magistrata v 8. okraju. Pred leti nam je po dolgem uspelo skupno praznovanje slovenskega kulturnega praznika, ki ga zdaj očitno ne želimo več. Spominjam se slovesnosti v Korotanu, ko je prišla igralka iz Ljubljane, govornik pa iz Celovca. Najbrž ne presenečam nobenega, ko trdim, da na področju splošnih medčloveških odnosov niti dunajski Slovenci nismo napredovali, ker najbrž v sebi ne čutimo narodnopolitične dolžnosti. Za marsikoga je različno državljanstvo Slovencev že nepremostljiva zapreka. Vzemimo napetosti znotraj narodnega organizma končno za docela naravne, ampak ravno tako za premostljive. Vsak posameznik bi moral biti pripravljen, odstopiti od svojega individualizma, ki je posledica nekomunikativnega egoizma. Dokler ne pristanemo na obveznost druženja in sodelovanja preko ideoloških, strankarskih in regionalnih razlik ostanemo sicer slovensko govoreče ljudstvo z določeno preteklostjo, ki jo ima vsako živo bitje, toda še dolgo nismo narod, ki se lahko zaradi svoje skupne zavesti ponaša s skupno zgodovino!

Prisrčna hvala našim gostom za sodelovanje na naši prireditvi v zavesti potrebne kulturne vzajemnosti, kar velja tudi vam, ki ste s svojo udeležbo počastili Prešernov dan 2019.     

Prisrčna hvala našim gostom za sodelovanje na naši prireditvi v zavesti potrebne kulturne vzajemnosti, kar velja tudi vam, ki ste s svojo udeležbo počastili Prešernov dan 2019.