Izobraževanje in kultura

S prenovljenima glasilom Dialog in spletno stranjo, z osveženim programom in dodatnimi težišči Katoliški dom prosvete v Tinjah začenja jesensko sezono.

Tinje Več programa za otroke, novi kulturni poudarki za odrasle, dodatni izobraževalni paketi ter še več sodelovanja s slovenskimi ustanovami in drugimi izobraževalnimi središči so so posebni poudarki Katoliškega doma prosvete v Tinjah v novi sezoni. Pri njej so že opazni tudi avtorski posegi Veronike Kušej, ki je kot nova izobraževalna referentka okrepila ekipo tinjskega doma – poleg nje program podpisujeta še rektor Jože Kopeinig in Daniel Sturm.

Prenovljena sta tudi spletna stran (www.sodalitas.at) in glasilo tinjskega doma Dialog, v katerem je vsebina razdeljena na devet tematskih sklopov: Vera, Družba, Narava, Življenje, Zdravo, Kreativno, Komunikacija, Potovanja in Partnerstvo (sodelovanje z drugimi ustanovami). Tako bo že jutri, v soboto, 6. oktobra, ob 18. uri predaval direktor vatikanskega observatorija Guy Consolmagno, ki sodi v krog pomembnih sodobnih znanstvenikov, o Velikih vprašanjih astronomije. 19. in 20. oktobra bo na sporedu dvodnevni seminar o argumentacijskih strategijah zoper gostillniške in populistične parole, ki ga bo vodil univerzitetni docent in sodelavec pri društvu asylkordination čsterreich Herbert Langthaler. Od januarja do marca prihodnjega leta pa bo na sporedu izobraževalni tečaj o vodenju z odgovornostjo. Posebna pozornost bo v Tinjah tudi v prihodnje veljala starejši ali tretji generaciji. Poleg tradicionalnih dopustniških dni bo ta še obogatena: 22. oktobra se bo začel tečaj plesanja za ženske nad 60. letom, ki ga bo vodila Alenka Hain. Pod njenim vodstvom se bo 23. oktobra začel tudi gledališki tečaj za starejše. Primerna za vse generacije pa bo delavnica o osnovah fotografske tehnike, ki jo bo v soboto, 13. oktobra v Tinjah vodil uveljavljeni fotograf Stefan Reichmann. 19. oktobra pa bo na sporedu informacijski večez za izdelovanje domačih jaslic.

Prihodnji ponedeljek, 8. oktobra, pa Dom prosvete v Tinjah vabi na informativni večer za izobraževalni tečaj za asistente in asistentke v otroških vrtcih, ki se bo začel predvidoma v začetku leta 2019.