Podporna akcija

Dobrolski kulturniki prosijo za pomoč pri podporni akciji, ki zagotavlja, da bo Kulturni dom ostal v lastnih rokah.

Dobrla vas Vloga in pomen kulturnih domov za slovensko narodno skupnost je nesporna. Tega so se zavedali že naši predniki. Tako tudi v Dobrli vasi, kjer so društveniki v sodelovanju z gospodarstvom oz. s Posojilnico že leta 1906 uresničili projekt Narodni dom, ki so ga pozneje preimenovali v Kulturni dom. Posojilnica je bila tudi lastnik Kulturnega doma, za društveno dejavnost slovenske skupnosti v Dobrli vasi in okolici pa je Kulturni dom od vsega začetka neprecenljivega pomena.

Prišel je čas nacionalsocialistične diktature, ko so nacionalsocialistični veljaki zaplenili slovenskim društvom vse premoženje ter prepovedali govoriti slovensko in prirejati slovenske kulturne prireditve. Tudi dobrolsko slovensko kulturno društvo je postalo žrtev nacistične diktature. Po vojni so poživili kulturno dejavnost, Posojilnica pa je spet postala lastnik Kulturnega doma. Medtem že vrsto let vodi SPD Srce Štefan Kramer, v Kulturnem domu pa se je razvila nadvse pestra dejavnost. Še posebej velja to za delo z otroki in mladino. Kulturni dom nudi zavetišče otroškemu zboru »Srčki«, lutkam, mešanemu zboru ter za društvene in politične seje. Predsednik Kramer v pogovoru z Novicami: »Povsod, kjer obstajajo kulturni domovi in delujejo slovenska društva, se slovenstvo tudi obdrži. Kulturni dom ni navadna hiša, temveč kraj, kjer se ljudje počutijo domače in kjer se gojita domača beseda in pesem.«

Daljnoviden korak dobrolskih kulturnikov
Leta 2015 so se dobrolski društveniki odločili za v vsakem oziru daljnoviden korak: še preden je prišlo do združitve Posojilnic pod Raiffeisnovim vodstvom, so se odločili, da kupijo od Posojilnice Podjuna Kulturni dom. S tem so zagovili, da ostane dom v lastnih rokah. Investirali so okoli 380.000 evrov, za kar sta morala predsednik Kramer in blagajnik Marjan Sienčnik prevzeti tudi jamstvo. Glavnina kredita je medtem pokrita, odprtih pa je trenutno še 50.000 evrov. Zato so sprožili akcijo pod imenom Prijatelji Kulturnega doma v Dobrli vasi, pod geslom Moj »cenar« (10 evrov) za Kulturni dom pa prosijo bralke in bralce Novic za pomoč pri podporni akciji, ki zagotavlja, da bo Kulturni dom ostal v lastnih rokah. Kramer: »Za vsako podporo smo zelo hvaležni. Vsem že vnaprej prisrčen boglonaj!« Janko Kulmesch Janko Kulmesch