Koroška konsenzna skupina vabi v Podklošter

Koroška konsenzna skupina vabi v nedeljo, 16. septembra, ob 9.30 na kulturno srečanje treh narodnih družin v ruševini samostana Podklošter. Nastopa 20 nemško-, slovensko- in italijanskogovorečih kulturnih skupin.

Podklošter/Celovec Koroška konsenzna skupina je leta 2009 prejela Evropsko držav-ljansko nagrado. Ob predsedovanju Avstrije Svetu EU in ob 100-letnici konca Prve svetovne vojne konsenzna skupina 16. septembra prireja kulturno srečanje v Podkloštru, kjer se, kot so organizatorji v vabilu zapisali, »srečajo kulture treh velikih evropskih narodnih družin – germanske, slovanske in romanske«. Misli k srečanju ter nadroben potek so Josef Feldner, Marjan Sturm in glavni organizator srečanja predsednik društva Kanaltaler Kulturverein Kärnten Karl-Heinz Moschitz nedavno predstavili v Celovcu.

»Pri mirovnem in prijateljskem srečanju v nedeljo bo nastopilo 20 skupin z več kot 300 akterji iz vseh treh narodnih družin, ki so na tem stičišču doma,« je povedal predsednik Heimatdiensta Josef Feldner. Simbolično so se po besedah Feldnerja v tem smislu še pred srečanjem v nedeljo na Tromeji zbrali mladinci iz vseh treh kulturnih krogov, da bi se učili iz zgodovine in se v medsebojnem spoštovanju zavzemali za skupno in miroljubno prihodnost.

»Evropska unija zmeraj bolj zahaja v krizo. Hočemo ustvariti Evropo v malem in pokazati, da smo sposobni preseči stare rane ter nasprotja in da si kljub preteklosti lahko sežemo v roke in ustvarimo nekaj pozitivnega. To je zamisel našega srečanja v Podkloštru,« je povedal Marjan Sturm.

Kulturni spored srečanja se bo začel ob 9.30 v ruševini samostana Podklošter. Ob 10. uri sledijo pozdravne besede z deželnim glavarjem in župani občin ob tromeji ter skupna izjava Koroške konsenzne skupine. Trojezično bo prireditev moderiral bivši deželni politik Raimund Grilc. Kulturni program se bo nadaljeval od 11.15 do 15.15 – in dalje. Organizatorji pričakujejo 500 do 1000 obiskovalcev. Parkirišča bodo označena. Tudi za jed in pijačo na kraju prireditve bo poskrbljeno. Med drugim nastopajo tudi bratje Smrtnik in loški tamburaši.