Nova brošura na Slovenski gimnaziji

 

Celovec Izšla je brošura Naravoslovje na Zvezni gimnaziji in zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu, šolsko leto 2017/18, izdala jo je delovna skupnost za naravoslovne predmete. Na 220 straneh seznanja z naravoslovno platjo Slovenske gimnazije. Opisani so naravoslovni projekti in razne zanimivosti preteklega šolskega leta.

Navedene so teme za ustno maturo iz naravoslovnih predmetov, klavzurne naloge iz opisne geometrije z rešitvami in tri klavzure iz matematike (prevod Niko Ottowitz) z rešitvami. Prostorsko zaznavanje se da postopno izboljševati s treniranjem prostorske inteligence, na voljo so ustrezne vaje. Povzeti so sprehodi po Dunaju z našo mladino 7. razredov, majhen »test« naj še poglobi vtise o verjetno najlepšem mestu na svetu. Zbirka slik in podatki o dnevu odprtih vrat in šolskem prazniku zaokrožajo letopis. Dodan je kronološki seznam publikacij šolske založbe VEDI. Priročnik je nadaljevanje brošur Naravoslovje 2014/15, 2015/16 in 2016/17, prejela sta ga tudi letos vsak dijak in vsaka dijakinja Slovenske gimnazije. Načrtovano je nadaljevanje, vsako leto bodo mdr. objavljene tudi klavzurne naloge iz opisne geometrije in matematike z rešitvami. Tako se bo z leti nabrala koristna zbirka maturitetnih nalog, ki bo naši šolski mladini gotovo olajšala priprave na pisno maturo.