Celovec Mešani pevski zbor Jakob Petelin Gallus je bil ustanovljen leta 1960, njegov ustanovitelj dr. France Cigan, profesor glasbe na Slovenski gimnaziji, duhovnik in vzgojitelj, zbiratelj slovenskih ljudskih pesmi na Koroškem, je v tem zboru želel združiti pevke in pevce iz Podjune, Roža in Zilje v koroškem glavnem mestu. Sedež zbora, ki ga vodi Mario Podrečnik, je namreč deželno glavno mesto Celovec. 

Vabijo na jubilejni koncert 

Letos bodo svoj letni koncert posvetili vsem krajem na Koroškem, ki imajo slovenska – pozabljena ali ne več uporabljena – krajevna imena. Na Koroškem je okoli 1500 krajev s slovenskim imenom, mnogo imen ni več znanih. Ko se je koroško-slovenska družina preselila v kraj z imenom »Tentschach«, ki je severno od Celovca, je poizvedovala po slovenskem poimenovanju tega kraja in ga je končno tudi odkrila: »Steniče«. Med iskanjem so vsi, ki so pri tem pomagali, našli še nekaj sto slovenskih krajevnih imen, ki so šla v pozabo. 

Zborovsko petje in rap 

V zboru so razmišljali, kako bi se imenom teh 1500 krajev lotili pevsko. »Kmalu smo prišli do spoznanja, da ne bo mogoče obdelati vseh imen v eni pesmi in tudi 1500 pesmi ne bi mogli zapeti, zato smo prišli na rap,« je v pogovoru z Novicami dejal predsednik Pevskega društva Jakob Petelin Gallus Miha Kampuš. Z rapom, ki je oblika rimane lirike z ritmičnim glasbenim ozadjem, je možno v najkrajšem času zapeti veliko teksta, s tem bodo lahko v večernem programu vse te kraje obravnavali. 

Znane melodije in glasbeniki 

Zborovsko petje in rap sta zelo različni glasbeni zvrsti, združitev je bila kar zahtevna. Kampuš: »Melodije so okvirno znane, deloma smo jih pa tudi preoblikovali.« Pri projektu sodelujeta glasbenika Martin Sadounik in Lan Sticker, rapanje bo prevzel Konstantin Zwitter, ki ustvarja pod imenom »I-Razor.« Na projektu delajo že štiri leta, v koncept, pripravo in vaje so vložili veliko dela. 

Koncert bo v živo na spletu 

Sprva so načrtovali koncert letos spomladi, zaradi lockdowna so ga preložili na jesen in zaradi ukrepov proti virusu so ga morali ponovno odpovedati. »Vsi smo že tako dolgo delali na tem, da hočemo v javnost. Celoten koncept smo predelali, da lahko koncert speljemo v obliki livestreama, bistveni deli so pa tudi posneti, tako da bomo predvajali mešanico posnetkov zbora in glasbe v živo,« pravi Kampuš. V kratkem bodo na voljo še usb ključki s posnetki glasbe in seznamom krajevnih imen. 

Celovški mestni grb 

Zbor že 60 let deluje v Celovcu in iz Celovca ven, v zadnjem desetletju so postali še bolj vidni, tudi pri večinskem prebivalstvu. Letos so na zadnji občinski seji mesta Celovec, ki je bila 29. oktobra, soglasno sklenili, da bodo zboru podelili celovški mestni grb. Slavnostno podelitev bodo širši javnosti predstavili na koncertu, kateremu boste lahko prisluhnili v nedeljo, 13. decembra ob 18.00 uri na povezavi: